Нараства търсенето на фондове в облигации като алтернатива на стандартните банкови спестовни продукти

Новини

Близо 80% от инвестициите са насочени към фондове с ниско-рисков инвестиционен профилОт началото на 2018 г. се наблюдава нарастване на интереса към фондове, инвестиращи в облигации. По данни на експертите от СЖ Експресбанк, те представляват 67% от всички инвестиции във взаимни фондове. Останалите вложения са разпределени между фондове на паричен пазар (14%) и фондове в акции (19%). Данните обхващат първите 9 месеца на 2018 г. и включват предлаганите от банката над 21 взаимни фондa.

Взаимните фондове имат редица предимства за клиента – от една страна, предлагат по-висока възвращаемост в сравнение с традиционните депозити, като доходите от тях са освободени от данък. Също така, инвестицията е достъпна във всеки един момент и не на последно място, фондовете са подходящи за клиенти, които не се занимават професионално с инвестиции“, коментира Людмила Костова, ръководител екип Партньорства и инвестиционни продукти в СЖ Експресбанк.

От банката уточняват, че от началото на 2018 г. на най-голям интерес в цялата гама от инвестиционни продукти на банката се радват фондовете Амунди, като инвестираните средства за този тип продукти са близо 77%. На второ място в предлаганото от СЖ Експресбанк портфолио се нарежда продукт, представляващ комбинация от страндартен депозит с по-висока доходоност за избран период и инвестиция във взаимен фонд. На трето място е търсенето на застраховка Живот с инвестиционен характер.


Инвестицията във взаимни фондове позволява редовно да спестяваме част от средствата си с индивидуално подбрана стратегия. В последствие е възможно допълнително инвестиране в същия или друг подфонд със суми, съобразени с индивидуалния бюджет и рисков апетит. Това е и причината подобен тип инвестиция да привлича все повече клиенти, които търсят начини за активно управление на спестяванията си“, допълват от СЖ Експресбанк.

В западна Европа, взаимните фондове са сред най-атрактивните и предпочитани продукти за управление на свободни средства, нареждайки се в спестовната гама между стандартния банков депозит (почти с нулева доходност към момента) и инвестицията в недвижим имот (с продължителен процес и период за освобождане на средствата).


България все още стои сравнително назад в класацията по популярност на този тип инвестиция (около 2.5%), като се нарежда на предпоследно място в Европа според проучване на Европейската Асоциация по Управление на Активите (ЕFAMA).Този процент е значително по–висок в други европейски държави, като например във Франция, Дания, Белгия (над 30%), но показателите сочат, че все повече хора се възползват от предимствата на взаимните фондове. По данни на Българска народна банка към юни 2018г. активите под управление на местни и чуждестранни инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3 762,4 млн.лева, отчитайки ръст от 21% на годишна база. Вниманието е насочено към чуждестранните инвестиционни фондове, които управляват 57% от общия обем средства, или 2 388,9 млн.лева. Техният размер нараства на годишна база с 451,2 млн. лева (23%).