Как една банка прилага квантови технологии за оптимизиране на дейността си

Новини

NatWest използва квантови технологии на Fujitsu за управление на финансов риск 

Fujitsu представи първи по рода си проект за въвеждане на квантови технологии в една от най-големите британски банки. Японската компания прилага своята Digital Annealer квантова технология за да помогне на NatWest да решава най-сложните, трудни и времеемки задачи при управление на финансови инвестиции чрез оптимизиране на микса от висококачествени ликвидни активи като облигации, валута и правителствени ценни книжа.

NatWest една от голямата четворка на клиринг банките във Великобритания с клонова мрежа от 960 офиса и над 33 000 служители. Финансовите институции като NatWest непрекъснато срещат трудности при създаването и поддържането на оптимално балансирано портфолио от активи, подбрани от хиляди варианти. В идеалния свят, това означава комбинация от ликвидни инструменти, които дават максимално възможната възвращаемост като в същото време помагат за поддържане на риска на приемливо ниво. И докато ликвидността е от първостепенна важност за финансовите институции, процесът по изчисляване на най-доброто портфолио от активи не е често прилаган, защото това е една трудоемка и изключително скъпа задача.

Fujitsu Digital Annealer решава тези сложни задачи като предлага решения в порядък невероятно по-бърз от днешните традиционни компютри. По този начин NatWest въвежда квантумни изчислителни възможности, които позволяват на технологичния екип на банката да прави много сложни изчисления 3 001 пъти по бързо от днешните компютри и с още по-голяма точност.

Йозеф Регер, CTO EMEIA на Fujitsu отбелязва: „Ние проектирахме Digital Annealer за да решим реални комбинаторни задачи за оптимизация, които са срещани във всички индустрии. Въпреки, че квантовите компютърни технологии са все още в ранен стадий от своето развитие, ние заимствахме от тях за да предложим достъп на нашите клиенти до мощната технология digital annealing днес. И това е само началото – няма ограничения в задачите, които могат да бъдат адресирани чрез digital annealing.”

В допълнение на подобрените показатели на представяне, използването на Fujitsu Digital Annealer намалява риска от човешка грешка. NatWest вече може да реализира цялостна оценка на риска на своето портфолио от активи много по-бързо, както и да получи много по-широк хоризонт от резултати и пермутации, като по този начин осигурява оптимален спред и редуциран риск.

Кевин Ханли, директор иновации в NatWest, допълни: „Много сме ентусиазирани от възможностите на квантовите компютърни технологии. При положение, че първото ни приложение на близки до квантовите компютърни технологии е толкова успешно, ние вярваме, че технологията може да бъде прилагана при много други изчисления и задачи, които банката среща ежедневно. В дългосрочен план, квантовите технологии биха могли напълно да променят начина, по който работят банките като ги направят много по-ефикасни и евтини за управление, което от своя страна ще означава по-добри условия и услуги за клиентите ни.“ 


Квантовите компютърни технологии са считани за основна цел на компютърните науки, но днешните квантови компютри са ограничени в своите способности. Не само че те са сложни, ненадеждни и склонни към грешки, но и са малко на брой и изключително скъпи за управление. Fujitsu Digital Annealer представя перфектния мост към реални квантови компютърни технологии, защото той е способен да решава сложни комбинаторни проблеми точно и надеждно като изчислителната му мощност непрекъснато нараства за да може да се заеме с още по-сложни задачи и сценарии. 

Fujitsu Digital Annealer е съвместно разработен с 1Qbit и предлаган като облачна услуга софтуер. Той е проектиран да решава широк кръг от проблеми, които са трудни за изчисляване от традиционните компютърни технологии в приемливи срокове. Някои от тях са бизнес предизвикателства като откриване на прилики между малки молекули за развитие на нови лекарства, оптимизиране на инвестиционни портфейли за финансовия сектор, намаляване на времето за производство по поръчка или оптимизиране на елементите в логистични системи. Технологията на Fujitsu Digital Annealer е способна да анализира сложни данни за да предложи решения на предизвикателства пред обществото като трафик и управление на кризи.