14 май 2019 г.

България се изкачи с позиция нагоре в глобалната класация за производствена среда на CUSHMAN & WAKEFIELD

Новини

България се изкачи с една позиция, до 18-о място, в глобалната класация Manufacturing Risk Index - 2019. Проучването се провежда от консултантската компания Cushman & Wakefield, чийто партньор за България е Forton.

Индексът на риска за производителите, изготвен от Cushman & Wakefield, оценява държавите по 20 различни критерия и така формира финалната класация в три категории с тежест съответно общи условия, оперативни разходи и риск. Докладът обхваща 48 локации по света, приети за най-подходящи за експанзия или препозициониране измежду глобалните производители.

България традиционно присъства сред първите 20 държави в него, благодарение на ниските оперативни разходи и добрите условия за индустриално производство.

През последните години България трайно се установи на картата на глобалните производители, особено в областта на автомобилните компоненти. Свидетели сме не само на навлизането на нови компании в страната, но и на разрастване на вече присъстващите на пазара с нови производствени мощности, което поставя страната ни в много добра конкурентна позиция“, коментира Владимир Гюрджиев, мениджър “Индустриални площи и развитие на парцели“ в Cushman & Wakefield Forton.

В глобален план, начело на листата за 2019 г. застава Китай, следван от САЩ, докато Чехия заема най-високата за европейска страна шеста позиция. Силно се позиционират и други централноевропейски страни като Полша, Латвия и Унгария.

Колкото и да се различават индивидуалните изисквания на отделните компании, Китай се представя силно благодарение на нарастващите правителствени инвестиции в технологии, докато САЩ остават най-атрактивни за онези, които искат да минимализират риска от икономически и политически заплахи.

Когато данните се разглеждат на база цена, което дава повече тежест на локациите с ниски оперативни разходи и основно разходи за труд - азиатските страни доминират в Топ 10, като Китай остава на върха. Изключение правят Литва и Румъния, които заемат осма и девета позиция.

Третият сценарий оценява риска и разглежда динамиката на геополитическо ниво и равнищата на икономически и политически заплахи. В този сценарий Северна Америка е водач, начело със САЩ и Канада, а Китай остава на пета позиция. Европейските дестинации заемат втората половина на таблицата, водени от Чехия, Германия, Холандия, Финландия и Австрия.


АКЦЕНТ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИИТЕ

Навлизането на технологиите в производствената сфера е сред ключовите моменти в Manufacturing Risk Index – 2019. За да се ускори интегрирането на технологичния напредък в производствения сектор, редица страни вече са възприели инициативите 2025 или даже 2030, целящи налагането на иновации в индустрията и достигането до Industry 4.0, технологии като Big Data, интернет на нещата и 3D принтирането. Въпреки това пълното интегриране на разходите и ефективността на производството ще отнеме време, поради необходимостта от инвестиции в съществуващите съоръжения и мощности, оборудване и обучение на квалифицирана работна ръка.

Придобиванията, сливанията и партньорства с високотехнологични компании и технически учебни заведения (техникуми и университети) проправят на пътя и ускоряват тенденцията, която цели преминаването от трудоемки (с висока степен на ползване на ръчен труд) към автоматизирани и високотехнологични производства. Другият фактор, налагащ промяната са и нарастващите разходи за труд в традиционните промишлени райони, съчетани с недостиг на квалифицирана работна ръка, какъвто е и случаят в България.

Някои сектори, като текстилния и шивашкия, все още разчитат в голяма степен на ръчния труд и ще продължат да търсят локации, даващи възможност за по-ниски разходи за работна ръка. Този подход обаче също крие рискове, тъй като някои нискобюджетни локации предлагат съществен пазар на работна ръка, който обаче не притежава необходимите умения.

НАЦИОНАЛИЗЪМ / ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ: РИСКОВЕ ЗА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

Геополитическите събития от последните години показват, че нарастващият протекционизъм и национализмът могат да застрашат глобалните и регионалните производствени потоци и веригите за доставки. И докато Великобритания за пореден път удължава срока за Brexit, производителите от ЕС продължават да се опитват намерят правилната формула и да си набележат планове за непредвидени обстоятелства в случай на излизане на страната от ЕС без сделка. Редица производители с мощности на Острова и паневропейски вериги за доставки вече сигнализираха, че могат да закрият своите предприятия в Обединеното кралство още преди напускането на ЕС, за да се избегнат скъпо струващите закъснения на границата след въвеждане на митнически режим. Безпроблемното и бързо преминаване на граници е от решаващо значение за поддържането на доставките на хранителни продукти, особено на нетрайните храни, внасяни от ЕС. Като се вземе предвид, че половината от храните в Обединеното кралство се внасят и приблизително 40% от този внос идва от търговските споразумения на ЕС, Brexit без сделка може да доведе до въвеждане на средна тарифа от 22% върху вноса на храни, при положение, че се прилагат стандартните условията на Световната търговска организация.

КИТАЙСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ СА ПОД ПРИЦЕЛ

На другия фронт размирните търговски отношения между Китай и САЩ оказват глобално въздействие. Американската икономика е силно диверсифицирана, което в комбинация със значимия и платежоспособен пазар дава сериозно конкурентно предимство на САЩ на масата за преговори. Същевременно търговските разногласия засилват желанието сред корпорациите и даже правителствата да защитават иновациите и интелектуалните права на продуктите си, произвеждани в Китай.

Чрез преките си чуждестранни инвестиции и придобивания на технологични компании Китай успешно си гарантира достъп до технологии и интелектуални права, до степен, че германското, френското и италианското правителства блокираха някои опити за придобиване от китайска страна на ключови за икономиките им компании. Същевременно европейските правителства настояват за по-строга проверка на инвестиции, произлизащи от страни извън ЕС.

ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ОСТАВАТ КЛЮЧОВИ ЗА ПРОИЗОДСТВОТО

Лавирането сред нарастващия брой бариери в световната търговия и конфликтни региони изисква допълнително усъвършенстване на веригите за доставка. Страните, които инвестират в технологични платформи, улесняващи потока на стоки на входа и на изхода на производствените линии, ще останат лидери в привличането на инвестиции. Безпроблемното функциониране на китайските вериги за доставка например са резултат от значителни инвестиции в инфраструктура и мулти-модален транспорт, включително железопътните и морските проекти свързани с Новия път на коприната, в допълнение към останалите икономически стимули.

ЦЕНАТА НА ТРУДА Е КЛЮЧОВА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ

Въпреки по-високите разходи за труд, САЩ се нареждат на върха както при базовия сценарий, така и в сценария на риска заедно с Китай. Ключовите фактори включват инвестициите в инфраструктура, наличието на квалифицирана работна ръка, държавните стимули и инвестициите в иновации и технологии, подпомагани от специализирано техническо образование.


10 май 2019 г.

HeleCloud и Getronics създават „Център за високи постижения“ в областта на Amazon Web Services

Новини

Компаниите обединяват усилия за разширяване на портфолио от услуги

HeleCloud и Getronics, доставчик на ИТ услуги, обявиха технологично партньорство между двете компании в областта на Публичните облачни услуги (Public Cloud services). Технологичният консултант в платформата на Amazon Web Services (AWS) със своите задълбочени познания и опит ще подкрепя клиентите на Getronics в предвиждането, проектирането, доставянето, имплементирането и управлението на облачните решения чрез „Център за високи постижения“ в областта на AWS (Amazon Web Services „Centre of Excellence“).

Ние сме повече от две страни в едно партньорство – заедно ще внедрим иновации и ще изградим възможности в платформата на AWS, от които клиентите на Getronics ще могат да се възползват в пълна степен. За HeleCloud възможността да работим в екип с една от най-успешните и бързоразвиващи се ИТ компании е много вълнуваща“, каза Добромир Тодоров, главен изпълнителен директор на HeleCloud.

Първоначалният фокус на партньорството ще бъде насочен към европейския пазар и по-конкретно към сферите, в които Getronics има значително влияние като търговия на дребно, туризъм и транспорт, финансови услуги и здравеопазване. HeleCloud и Getronics ще работят заедно по създаването на вертикални решения за съответните пазарни сегменти и по разширяването на съществуващото портфолио чрез включването на AWS услуги. Кампанията ще се фокусира върху множество хоризонтални и вертикални предложения като технологично консултиране, услуги по управление и технологични обучения.

Съществува значителен интерес от страна на клиентите към публичните облачни услуги на платформата AWS. Добавяйки възможностите на AWS в портфолиото ни, ние добавяме избор за нашите клиенти, което е и най-правилният отговор на интереса им и настоящата тенденция към използване на публичния облак“, коментира Марк Куук, заместник-председател на Getronics групата.

Внедряването на облачни услуги се разраства бързо сред бизнеса в Европа, но съответните умения за реализиране на проектите са недостатъчни. Екипът на HeleCloud притежава необходимите знания, умения и опит в областта на облачните услуги, с които подпомага клиентите си при реализиране на проектите.

7 май 2019 г.

Изложба КЛИМАТЪТ НА 360° спечели 1-ва награда на BAPRA Bright Awards 2019

Новини

Международното жури на BAPRA Bright Awards 2019 класира на 1-во място „Изложба КЛИМАТЪТ НА 360°, представена от БНП Париба” в категория „Кампания за корпоративна социална отговорност с фокус околната среда/екология“. Комуникационната кампания на изложбата в България бе осъществена съвместно с ПР Пойнт.

Престижните награди BAPRA Bright Awards се раздават ежегодно от Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) и отличават най-ярките постижения в сферата на пиара и корпоративните комуникации. Организаторите отчитат, че за BAPRA Bright Awards 2019 са се борили 164 проекта - рекорден брой, който отбелязва с 25% увеличение в интереса към конкурса спрямо 2018 г.

Групата БНП Париба е силно посветена на борбата с глобалното затопляне. В своята дейност се води от убеждението си, че финансите трябва да играят водеща роля в постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН. Банката на променящия се свят бе сред първите финансови институции в света, основаващи политиката си за КСО с ангажименти за опазването на околната среда, върху Целите за устойчиво развитие.

Тематичната изложба КЛИМАТЪТ НА 360° е създадена като част от тези усилия през 2015 г. и от тогава е представяна в 15 държави, в които Групата БНП Париба присъства. Стъпвайки на последните научни данни, анализи и симулации, изложбата обръща внимание на 4 основни теми: резултати от климатичните измервания; причините за глобалното затопляне; прогнози на учените за развитието на потенциалните сценарии и възможните превантивни мерки. За да постигне желаното въздействие, изложбата беше представена на няколко места в София – в Салона на БНП Париба и на оградата на Посолство на Франция в България.

Паралелно с представянето на 33 пана от КЛИМАТЪТ НА 360°, бяха организирани серия от събития: климатолозите проф. Валери До и д.п.н. Хулиан Виямайор Морено, изследващи движението на въздуха, известно като „клетката на Хедли“, проведоха семинарът „Мистерията на разрастващите се тропици“ с техни колеги-учени и студенти в Софийски университет.


Осъществи се и тематична филмова панорама със свободен вход за ученици и за широка публика. Нейната програма включваше 3 вълнуващи филмови разказа за красотата на Земята, климатичните промени и връзката между човечеството и неговия глобален дом: Humans and the Land, Антарктида - Бялата любовница и Chasing Coral
Изложбата „КЛИМАТЪТ НА 360°“ бе представена на 4 различни места в София със 6 разнообразни събития, чрез които над 1500 души се запознаха с различни аспекти на темата за промените в климата и ролята на човешкия фактор.

КЛИМАТЪТ НА 360° е изложба на CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE (UNIVERSCIENCE), пространство на Sciences Actu. Изложбата се осъществява с подкрепата на Фондация БНП Париба и в партньорство с Програма „Околна среда“ на ООН, Посолство на Франция в България, Френски институт в България и Столична община.

2 май 2019 г.

Кредитирането към домакинствата продължава да расте

Анализ на Христо Христов

Банките в страната започват годината запазвайки динамичният ритъм, в който влязоха през последните 2 години. Темповете на ръст се запазват стабилни през първото тримесечие като се отчита ръст на приходите от лихви с 4,9% на годишна база и приходите от такси и комисионни от 10,8% спрямо март 2018 г. Същевременно разходите за лихви също намаляват с 5,9% спрямо година по-рано. Това подпомага и реализираната от банките печалба като за последните 12 месеца тя нараства с 15,7% до 309 млн. лв. Друг принос в ръста на печалбата е спад на годишна база на разходите на банките за обезценки. Те намаляват с 20 млн. лв. С най-висока печалба за първото тримесечие на 2019 г. се откроява банка ДСК с 66,5 млн. лв. следвана от Юробанк / Пощенска банка с 47,5 млн. лв., която същевременно реализира и най-висок ръст в печалбата си за последните 12 месеца.

Депозитната маса също се увеличава като спестяванията на физическите лица се увеличават за първите три месеца на годината с 1,7% до 54 млрд. лв. Върху този ръст влияние оказват както капитализираните лихви, така и ръста на средната работна заплата, което създава предпоставки за спестяване от населението.

Активите на банковата система в края на март възлизат на 108.2 млрд. лв., като нарастват за първото тримесечие на 2019 г. с 2.7 млрд. лв. (2.5%). Основен принос за увеличението имат кредитите и авансите. Лихвените проценти по новоотпуснатите кредити се запазват стабилни през последните години като тези по жилищните кредити отбелязват исторически ниски нива. Очакванията се промяната на лихвената политика от страна на ЕЦБ да се отрази и на лихвените нива в страната. За сега обаче Централната банка на еврозоната остава пасивна по отношение на проми в своите политики, а прогнозите са, че такива могат да се наблюдават в края на годината или дори през следващата.

Тримесечен ръст на жилищните и потребителски кредити (в млн. лв.)

Източник: БНБ

Потребителските и жилищните кредити ускоряват темповете си на ръст спрямо предходната година. За първото тримесечие ръста при жилищните кредити е в размер на 357,4 млн. лв., а при потребителските 212,4 млн. лв. Въпреки че стойностите са относително високи от тези, които бяхме свикнали да вижда през последните години, те все още остават под пиковите нива от 803 млн. лв. ръст на жилищните кредити и 778 млн. лв. при потребителските кредити регистрирани през второто тримесечие на 2008 г. Банка ДСК, Райфайзенбанк и Първа инвестиционна банка / Fibank се нареждат на челните места по отпуснати потребителски кредити съответно с 67,5 млн. лв., 40 млн. лв. и 34 млн. лв. При жилищните кредити през първите три месеца на 2019 г. като най-активни се открояват Юробанк / Пощенска банка, Уникредит Булбанк и Райфайзенбанк съответно с 146 млн. лв., 52 млн. лв. и 47 млн. лв.

Ръст на отпуснатите корпоративни кредити през първото тримесечие на годината по банки (в млн. лв.)
Източник: БНБ

При корпоративните кредити се регистрира ръст за първото тримесечие в размер на 1,4%. Тук обаче се вижда, че протичащата в момента проверка на качеството на активите на банките дава съществено отражение. От всички 6 попадащи в обхвата на проверката от ЕЦБ банки, само Уникредит Булбанк отбелязва съществен ръст за периода със 127 млн. лв. Всички останали 5 банки отчитат спад в корпоративните си портфейли. Това най-вероятно се дължи на преструктуриране или отписване на необслужвани кредити с цел подобряване на общия им баланс. През миналата година Уникредит Булбанк успя да пласира на пазара пакет от близо 500 млн. лв. лоши кредити, който бе основно от корпоративни, МСП и потребителски кредити и явно с него банката е подобрила съществено своят баланс, за да няма нужда от допълнителни нови отписвания.

Като имаме предвид, че въпреки отписваните кредити общо корпоративните кредити се увеличават с 505 млн. лв. за първото тримесечие, можем да предположим, че най-вероятно ръстът е доста над това ниво.

В края на март собственият капитал в баланса на банковата система е 14.2 млрд. лв., с 303 млн. лв. (2.2%) повече, отколкото в края на декември 2018 г., като прирастът се дължи основно на печалбата. Към 31 март 2019 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) са съответно 1.14% и 8.73%. В края на март 2019 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси възлиза на 6711 млн. лв. (при 6795 млн. лв. в края на декември 2018 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.4% (при 7.6% към 31 декември 2018 г.).Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.
2 април 2019 г.

Дехидратация може да наруши мозъчните ни функции

Новини


Според последни медицински проучвания*, дори 1% дехидратация оказва отрицателно въздействие както върху настроението, така и върху концентрацията и възможностите ни да се справяме със задачите в ежедневието. Повече от 2% загуба на вода в тялото може да доведе до нарушена краткотрайна памет, да предизвика затруднения с фокусирането и координацията на работните процеси. Ако изпитвате трудности в работата, замислете се дали пиете достатъчно вода през деня. Това може да има ключово значение за ефективното ви представяне в офиса.

Към момента, в който се почувстваме жадни, дехидратацията в организма вече е настъпила. Тялото ни сигнализира чрез усещане за сухота в устата, жажда и липса на енергия. Между 4 до 8 часа без вода на ден водят до близо 2% загуба на течности в организма, което има редица негативни последици върху ефективността ни на работното място. По-продължителната дехидратация затруднява координацията и обработката на визуално-пространствената информация, води до раздразнителност и напрежение, а също така може да причини главоболие.

Сред най-честите причини за дехидратацията са липса на време или навик за прием на вода, стрес и ангажираност.

Оказва се, че при липса на вода в тялото, мозъкът реагира не само чрез забавени реакции, но и реално свива обема си. Изследване на сивото вещество и обема на бялото вещество на мозъка преди и след дехидратация, установява, че когато тялото е обезводнено, няколко области намаляват обема си, а също така се наблюдава и промяна в обема на гръбначно-мозъчната течност**. Тези промени са подобни на тези, засечени при изследване на прогресиращ Алцхаймер. Това означава, че когато не си набавяме достатъчно вода, мозъкът ни не функционира в пълния си капацитет. Ето защо приемът на течности през целия ден е от изключително значение за ефективността и работоспособността ни.

"Дехидратацията засяга всички хора и поддържането на правилна хидратация е също толкова важно за тези, които работят по цял ден на компютъра, както и за спортистите, които могат да загубят до 8% от телесното си тегло като вода." казва Лорънс Е. Армстронг, един от водещите учени в проучванията и международен експерт по хидратация***.

Състоянието на хидратация лесно може да бъде проследено чрез цвета на урината. Тя трябва да бъде много бледожълта, ако организмът е добре хидратиран. Урина, която е тъмно-жълта или червеникава, показва по-високо ниво на дехидратация.

Правилната хидратация е особено важна не само за високорисковите групи като възрастните хора (60+), хората с диабет и малките деца, но и за хората, които водят активен начин на живот и често забравят да консумират вода в ежедневието си. А тя има ключова роля за правилното функциониране на всички процеси в организма – за да сме здрави и бодри през целия ден!

27 март 2019 г.

БНБ получи престижна международна награда за новата банкнота от 100 лв.

Новини

Новата банкнота от 100 лева, която Българската народна банка пусна в обращение на 28 декември 2018 г., спечели престижна международна награда. Българската банкнота бе избрана за банкнота на 2019 година по време на конференцията „Висока сигурност при печатните технологии (High Security Printing EMEA)“ от 25 до 27 март 2019 г. в Малта.

Тази международна конференция за региона на Европа, Близкия Изток и Африка се провежда всяка година с участието на над 250 специалисти в областта на високите технологии в печата на банкноти, паспорти, визи и други документи от целия свят. Наградата за банкнота се присъжда за изключителни постижения в дизайна, техническата сложност и защитата на дадена банкнота или серия от банкноти за региона на Европа, Близкия Изток и Африка.


28 февруари 2019 г.

Kарго-партнер открива нов офис в Турция

 Новини


Карго-партнер продължава своята експанзия в Турция с откриването на нов трети офис. На 1 март ще бъде официално открит офиса в Бурса.

Половин година след основаването на първите турски офиси в Истанбул и Мерсин, логистичната компания открива следваща локация в град Бурса, който е важен индустриален център. По този начин карго-партнер е представен в повече от 130 офиса в 30 държави. Фирмата предлага цялото портфолио от въздушен, морски, сухопътен и митническо представителство в района.

С повече от 80 милиона жители Турция е водеща икономическа сила с ключово местоположение между Европа и Азия. Страната граничи с 8 държави, което я прави изключително силна в района.

С ясно изразения си икономически растеж от началото на хилядолетието, страната доскоро регистрира темпове на растеж от около 7%, макар че тези цифри са леко замъглени от сегашната предизвикателна пазарна среда. Освен голям брой големи пристанища и многобройни транспортни инфраструктурни проекти, страната наскоро направи голяма крачка с постепенното отваряне на новото летище в Истанбул. В последната фаза на разширяване, летището ще бъде най-голямото в света.


В момента в Турция карго-партнер има 33 служители. Решенията за морски и въздушни превози се нареждат сред най-търсените услуги, а голяма част от клиентите са от текстилната и автомобилната промишленост, както и от сектора на електрониката. В допълнение, турското дъщерно дружество на карго-партнер обработва значително количество транспортни контейнери с контролирана температура.

Стефан Краутер, главен изпълнителен директор на карго-партнер, обяснява своята мотивация за разширяването на съществуващата офис мрежа и надеждите си за бъдещето: „Ние инвестираме тук в Турция, защото вярваме, че тази нова икономика със своето местоположение на Източното Средиземноморие е особено важно между Азия и Европа. Една стара и продължителна фаза на оценка беше последвана от бързо изпълнение. Прекрасните оперативни резултати от първото полугодие с оборот от 2,1 милиона евро засилват нашата смелост в това решение и всички параметри сочат в правилната посока. Ние се гордеем с работата на нашите местни екипи и очакваме устойчиво развитие.

18 февруари 2019 г.

Fujitsu изгради център за данни във вятърна турбина

Новини

Японският гигант Fujitsu реализира уникален проект като изгради център за данни във вятърна турбина в Германия. Изграден за електрическата компания WestfalenWIND IT, технологичната иновация ще позволи на партньора на Fujitsu да предлага енергийноефективни и икономични облачни услуги на своите клиенти.

Наречена WindCORES, системата представлява център за данни за облачни услуги с почти нулеви емисии, изграден във вътрешността на вятърна турбина в Падерборн, Германия. Проектът е част от усилията на страната към преминаване към екологично чисти и устойчиви енергийни източници, като в същото време задоволи нарастващото търсене на облачни услуги, породено от дигитализацията на бизнеса. Изграждането на центрове за данни във вятърните турбини има потенциала да неутрализира въглеродния отпечатък от високото им енергийно потребление.Проектиран и изграден съвместно с компаниите WestfalenWIND IT и Green IT, центърът за данни използва енергийноефективните сървъри PRIMERGY и системи за съхранение ETERNUS, високоефективни AC-DC трансформатори, система за управление на енергийното потребление и последно поколение система за охлаждане. В резултат, системата е не само с почти нулево потребление на конвенционална енергия, но е и изключително конкурентна по отношение на цените, предлагани на потребителите на облачни услуги. По този начин германският партньор на Fujitsu може да предлага тъй наречените „зелен облак“ услуги.

Кристиан Хофмайстер, CIO на Green IT, отбелязва: „Нашата цел е да предоставяме устойчиви, енергийно-ефективни и евтини технологични услуги на нашите клиенти. За съжаление, повечето центрове за данни използват значително количество енергия от невъзобновяеми източници и дизелови генератори при прекъсване на захранването. Нашето иновативно технологично решение позволява предоставяне на почти напълно екологично чисти услуги. И благодарение на енергийно-ефективните технологии на Fujitsu ние успяваме да сме и ценово конкурентни.

Д-р Гунар Шомакер, съосновател на WestfalenWIND IT Group отбеляза: „В много от вятърните турбини има много свободно пространство за технологична инфраструктура и там бихме могли да изграждаме екологично чистите центрове за данни на бъдещето. Чрез WindCORES технологичните компании като Green IT биха могли да предлагат иновативни облачни услуги, които не само са екологично чисти, но и с много по-ниски енергийни разходи.

Ще се появи ли китайски конкурент на българските банки

Новини


Преди година от AUKA публикуваха в България проучване, което показа, че една трета от банките в страната се опасяват, че не са подготвени, ако технологични гиганти като Amazon, Facebook, Apple или Google навлязат на пазара на финансови услуги и разплащания. Година по-късно още един гигант, може би най-големият, се появи на хоризонта – наскоро китайската Alipay получи лиценз за електронни пари в Люксембург.

Какво означава тази новина? Китай, заедно със Скандинавските държави, е лидер в света при въвеждането и активното използването на технологии за мобилни разплащания. През 2018 година, проучване на Nielsen показа, че близо 90% от китайските туристи биха използвали мобилни разплащания при пътуването си в чужбина, ако имат такава възможност и вече при тях мобилните разплащания надминаха използването на кеш. Китай е най-населената държава в света и само броят на туристите й е колкото населението на Русия. При потенциала на търсенето на мобилни разплащания, не е изненадващо, че търговците в туристическите дестинации вече се състезават за въвеждане на такива технологии и вече не е необичайно да виждаме Alipay стикера върху витрините на магазините. В същото време в България китайските туристи нарастват с 50% на годишна база, а руснаците посетили страната през 2018 година са над 522 000.


Китайският гигант планира навлизане в 20 европейски държави, но как се развива експанзията на една компания в областта на финансовите услуги? До скоро Alipay разчиташе на партньори за да обслужва клиентите си извън Китай. Този партньорски модел беше полезен за тях, защото им позволи да изградят огромна мрежа от търговци, които приемат техните мобилни разплащания - компанията вече работи с всички значими търговци на дребно в Русия. В замяна на това, международните партньори на Alipay, включително и банките, взимаха комисионна от стойността на транзакцията. Когато тази комисионна идва от китайски потребители, които плащат в местните магазини, това очевидно е допълнителен източник на приходи за местните банки и картови компании, както и всички партньори на Alipay, които отговарят за транзакцията. Но с новото развитие, всичко се променя и нещата биха могли да се развият по много по-различен начин за международните партньори на Alipay.

Лицензът на Alipay, в комбинация с директивата на ЕС за отвореното банкиране PSD2, ще позволи на китайската компания самостоятелно да оперира на европейските пазари и директно да работи с потребителите и да сключват споразумения с търговци.

Придобитият лиценз позволява на китайската компания да предлага същите услуги и на потребителите в ЕС през своето Alipay приложение. Междувременно, банките, които досега са реализирали приходи от кредитните карти, все по-силно ще изпитат тяхното преминаване към Alipay. И с увеличаването на броя на европейците, които се присъединяват към екосистемата, ще се увеличава и склонността на търговците да примат Alipay. В допълнение, в Китай Alipay предлага множество различни услуги, някои от тях много далеч от традиционните разплащателни услуги. Няма причина да не смятаме, че китайците няма да опитат да въведат тези услуги и в Европа и да разширят своя бизнес към сфери като обществен транспорт, таксиметрови услуги или вендинг.

Така че, застрашени ли са банките в Европа и България от загуба на своите канали за разплащане срещу играчи като Alipay?

При разговорите ни с много представители на банковата индустрия и бизнеса в България, които сега виждат как потребителите започват да приемат мобилните разплащания, ние разбираме, че местните инициативи имат най-голям потенциал за успех и вече виждаме стъпки от бизнеса за стартиране на решения за мобилни разплащания. И това според мен е правилния подход. Без предпазния щит под формата на популярна платформа за мобилни разплащания, когато PSD2 влезе в сила през септември месец, банките и картовите компании ще усетят как голяма част от приходите им транзакции и данни са източвани от други компании.

Изключително важно е да разберем, че преминаването към мобилни разплащания се случва в момента и тези, които не са възползват от възможността рискуват много и с все по-малко оставащото до септември време, възможностите за банки и търговци на дребно намаляват.

Както изглежда, към този момент традиционните банки и картови компании имат три опции пред себе си. Първата е да опитат да изградят свой „Alipay“ на българския пазар. Но основният проблем с този подход е, че правилата за отворено банкиране влизат в сила през септември тази година и банките трябва да имат подготвени планове, изготвени според стандартите през месец март. А създаването, стартирането и популяризирането на изцяло нова платформа за мобилни разплащания от нулата в този кратък период би било предизвикателство дори за найтехнологичните банки.

Втората опция пред банките е да си партнират със вече утвърдена платформа – по този начин те биха избегнали изграждането на изцяло нови продукти и стратегии от нулата. Но дори в този случай те имат малко време за да имат работеща платформа преди навлизането на Alipay или другите технологични играчи. Няколко европейски банки вече предприеха такива стъпки: Vipps в Норвегия, Swish от Швеция, Mobilepay от Дания, Keks в Хърватия, Blik в Полша.

И третата възможност пред банките е да не правят нищо, освен да покрият минималните изисквания на PSD2. В този случай банката ще предприеме сериозен риск и предаде голяма част от контрола си. За някои институции, резултатът може да бъде загуба на разплащателните им канали в ползва на технологични компании или финтек.

PSD2 бе създадена за да разбие традиционния модел на банкиране и разплащания като създаде нови иновации в област, която остана в застой прекалено дълго. Но какво и да решат банкерите, при всички случаи победители в ЕС ще бъдат потребителите.


Изготвено от Даниел Дьодерлайн, главен изпълнителен директор, AUKA, за списание Forbes. Материалът е публикуван с промени.

7 февруари 2019 г.

Световният лидер HashiCorp избра HeleCloud за партньор в новата си програма за автоматизация на мултиоблачна инфраструктура

Новини

HeleCloud е една от двете компании за регион Европа, Близък Изток и Африка и една от деветте партньора в света - част от новата програма за професионални услуги за корпоративни клиенти на HashiCorp. Американската компания е световен лидер в софтуера за автоматизация на мулти-облачната инфраструктура, като инструментите им управляват както физически машини, така и виртуални. Сред тях са и Windows, Linux, софтуер като услуга, както и инфраструктура като услуга.

Партньорството с HashiCorp в новата Professional Services програма е естествено признание на позицията ни на водещ доставчик на облачни услуги в Европа, Близък Изток и Африка. От близо година работим с HashiCorp по различни бизнес линии, а преди броени дни подписахме и договор за нова глобално партньорство“, коментира Стефан Бумов, заместник-изпълнителен директор на HeleCloud.

HeleCloud и HashiCorp изградиха заедно екип за поддръжка на автоматизация в облака (Cloud Automation Support team), който е позициониран в рамките на HeleCloud и създадоха потребителска група (Sofia HashiCorp User Group). От тази седмица HeleCloud е и част от новата услуга на американската компания в подкрепа на корпоративните й клиенти за ускоряване на процеса по адаптиране на решенията й, с акцент върху фазата на внедряване.

HashiCorp работи с малка група от стратегически системни интегратори за създаването на виртуален екип от консултанти, предлагащи професионални услуги за продуктите HashiCorp Terraform и Vault Enterprise. Предстои включване и на HashiCorp Consul Enterprise и Nomad Enterprise.

Консултантският екип на HeleCloud премина през сериозно техническо обучение за подготовка за работа с корпоративни проекти.

Същевременно HeleCloud имплементират пълния набор от продукти и услугите на американската компания в проекти за свои клиенти.

1 февруари 2019 г.

2018 г. бе най-динамичната за банките в страната

Анализ на Христо Христов


2018 г. бе определено най-динамичната за банковата система на страната. Разглеждайки резултатите за 2018 г. трябва да отбележим, че тя може да се обвърже с не по-малко положителната 2017 г. Най-общите акценти, които можем да извадим за изминалата 2018 г. са, че кредитирането запази високи темпове, които не бяхме свикнали да виждаме от доста време, активите на банките са вече над 100 млрд. лв., печалбата е достигна рекордните 1,7 млрд. лв., а процесът на консолидация изглежда, че ще продължи и през следващите години.

В края на декември 2018 г. активите на банковата система възлизат на 105.6 млрд. лв., като отбелязват растеж със 7.7 млрд. лв. (7.9%) за година и с 2.4 млрд. лв. (2.3%) за тримесечие.

По отношение на кредитирането съживяването е осезаемо. Дългите години, през които българинът се въздържаше от употребата на кредитни продукти и предпочиташе да трупа пари за черни дни, изкривиха в голяма степен представата на много хора за реалното ниво на кредитиране, което банките могат да поддържат и това да не носи рискове. Толкова свикнахме с ръстове от по 1% - 2% на година, че 10% - 15% изглеждат нереално високи.

Както казах в началото 2018 бе най-динамичната година за последното десетилетие и върху данните, които отчетоха банките се прибави тежестта на операции имащи еднократен ефект.

Интерес при кредитирането в ритейл сегмента предизвикаха в началото на годината данните на Райфайзенбанк. През първото тримесечие на 2018 г. потребителските кредити на банката намаляват със 152 млн. лв. или 13,7%. От финансовия отчет публикуван от БНБ се вижда, че обезценките направени от банката през първото тримесечие са в размер на 1 261 хил. лв. Това означава, че не става въпрос за пакет от кредити с влошено качество, които е било необходимо банката да отпише, а по-скоро е продала такъв. Ако обаче имахме продажба на подобен пакет това щеше да се отрази в баланса на приходите й. Интересно е и разместването при жилищните кредити на банката. Портфейлът й се е увеличил с 43,4% или 286 млн. лв. само за тримесечие. При значително по-скромен ръст при другите банки. Можем да заключим, че банката е преквалифицирала голям портфейл от потребителски кредити в жилищни. Така Райфайзен банк завършват 2018 г. с ръст от 66,5% на жилищните си кредити или общ ръст от 438,5 млн. лв.

С най-голям ръст при жилищните кредити за 2018 г. е ОББ, която прибавя 446,8 млн. лв., но в голяма степен този ръст се дължи на обединението на портфейла й с този на Сибанк, който към края на 2017 г. е възлизал на 432,6 млн. лв. Най-добре представилите се в привличането на жилищни кредити банки през изминалата година са Банка ДСК с ръст от 214 млн. лв., ЦКБ с ръст от 179 млн. лв., Уникредит Булбанк с ръст от 175 млн. лв. и Fibank с ръст от 123,7 млн. лв.

Годишният темп на ръст на жилищните кредити за 2018 г. е 15,3%. Въпреки, че той е почти двойно по-висок от регистрираните 7,9% за 2017 г. все още е доста далеч от пиковите стойности преди повече от 10 години. Ако преизчислим данните и извадим ефекта на финансовите операции с еднократен ефект, виждаме, че реалният ръст на жилищните кредити през годината е около 12%
Източник: БНБ

При данните отчетени за потребителските кредити освен описаната трансформация от Райфайзенбанк трябва да вземем предвид и друго събитие оказало еднократен ефект. В края на юни 2018 г. към банковата система бе присъединена БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. като клон на чуждестранна банка. Дружеството на БНП оперираше до този момента като финансова институция, но бе изцяло насочена към отпускането на бързи кредити и бе отичитано като не банкова институция. По този начин в банковата система БНП фигурира вече с 2 свои дружества (БНП Париба С.А. - клон София и БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България). Двете дружества на практика разделят кредитния портфейл на БНП на две. В БНП Париба С.А. - клон София са изнесени кредитите към корпоративни клиенти на банката, а БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. поема ритейл сегмента. Към общият портфейл от потребителски кредити бяха прибавени 630 млн. лв., но те не са реални новоотпуснати кредити. Ето защо сумата трябва да бъде извадена от общия ръст за сектора, който към края на декември възлиза на 1 181 млн. лв. Преизчислени данните с взети всички изложени условности показват, че реалният ръст на потребителските кредити е приблизително 8,6%, а не отчетените 12,9%.

С най-голям ръст на портфейлите си през годината са ОББ поради обединението със Сибанк, Банка ДСК с ръст от 195 млн. лв., Юробанк И Еф Джи с 94 млн. лв. и значително по-малката от тях Ти Би Ай банк с 87 млн. лв.
Източник: БНБ

Кредитирането към бизнеса също показва съживяване и отбелязва ръст с 5,2% за 2018 г. За сравнение за 2017 г. общият портфейл се сви с 0,1%. Причината тогава беше, че голяма час от банките се възползваха от добрия момент и почистиха портфейлите си от нерентабилни за тях или влезли в просрочие кредити. Този процес не позволяваше в статистиката да станат видими новоотпуснатите такива. През 2018 г. процесът значително се забави и всяко тримесечие завършваше с ръст на корпоративните портфейли от средно 1,5%. Последното тримесечие на 2018 г. обаче темпът на ръст при бизнес кредитите се забави значително до 0,3%. Причината за това е преструктурирането на кредитните портфейли на част от големите банки, които ще бъдат подложени на проверка на качеството на активите от ЕЦБ.

Най-голям ръст в новоотпуснатите кредити за последното тримесечие на годината отбелязва Fibank, която е прибавила нови 198 млн. лв. и завършва 2018 г. с годишен ръст от 457,7 млн. лв. и общ портфейл кредитен портфейл към бизнеса от 4,5 млрд. лв. На следващо място са Българска банка за развитие с ръст за последното тримесечие от 99,8 млн. лв. и Експресбанк с ръст от 73,3 млн. лв.

Въпреки че печалбата на банките за 2018 г. достига рекордните 1 678 млн. лв., тя също бе повлияна през годината от събития с еднократен ефект. Ръстът спрямо предходната година е с 42,9%. Този внушителен ръст обаче се дължи на еднократни събития и се обуславя главно от Уникредит Булбанк, Fibank, ОББ и БНП Париба Пърсънъл Файненс.
Италианската банка получи еднократни приходи по отношение на преразпределение на натрупана печалба от дъщерните си дружества като дивиден в размер на 115 млн. лв. Това доведе до увеличение на печалбата й от 298 млн. лв. в края на 2017 г. до 430 млн. лв. в през 2018 година.

Ситуацията при Fibank стои по малко по-различен начин. Преди дни банката обяви, че е сключила споразумение с австрийката група Soravia Real Estate Developers GmbH (SRED) за отдаване на лизинг на 40% от площадката на металургичния комбинат Кремиковци. В края на годината банката завършва със 156.6 млн. нетна печалба спрямо 92 млн. лв. за предходната година. Принос за финансовия резултат имат приходите от продажби на активи, които в края на годината са 81.1 млн. лв., и преоценката на инвестиционни имоти за 13.6 млн. лв.

Финансовият резултат на ОББ през 2017 г. пък бе повлиян от процеса на обединение със Сибанк, при който банката трябваше да отпише на голям пакет лоши кредити и това доведе банката до счетоводна загуба от 56 млн. лв. През тази година банката вече оперира в нормален за нея ритъм и реализира печалба в размер на 173 млн. лв.
БНП Париба Пърсънъл Файненс пък бяха включени в отчетната статистика през второто тримесечие като тяхната печалба не е фигурирала в общите данни за 2017 г. Към края на годината тя възлиза на 45,2 млн. лв.

Към всички тези условности трябва да прибавим и значително по-ниската сума, която банките са отделили за обезценки през годината. Към края на 2018 г са 479 млн. лв. (при 745 млн. лв. година по-рано).

Ако се извадят тези еднократни ефекти ръста на печалбата вече не изглежда толкова внушителен и се свежда до порядъка на 5%-10%.

Тенденцията към намаление на размера и на дела на необслужваните кредити и аванси в банковата система е характерна за цялата година, включително и за четвъртото тримесечие. В края на декември 2018 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси е 6795 млн. лв. (при 7396 млн. лв. в края на септември 2018 г. и 8292 млн. лв. в края на декември 2017 г.). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 7.6% (от съответно 8.5% и 10.2%). Към края на декември 2018 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на балансовия капитал (ROE) са съответно 1.59% и 12.11%.

За 2019 година можем да отбележим 2 акцента, които ще се очакват с повишено внимание. На първо място това са резултатите от предстоящата проверка на качеството на активите от ЕЦБ. Данните показват, че банковата система се намира в много добра форма и предстоящата проверка на качеството на активите, която ще се проведе от ЕЦБ, едва ли би поднесла негативни изненади. В сравнение с периода, през който бе проведена предходната проверка на активите можем да отбележим, че в края на 2015 г. обемът на необслужваните кредити е бил 11 026 млн. лв., а в края на 2018 г. нивото им е почти на половина 6 795 млн. лв. Ето защо очакванията са след обявяване на резултатите от ЕЦБ, България да получи зелена светлина за влизане в еврозоната.

Следващият важен акцент, който се очаква с повишен интерес е покачването на лихвените нива. През 2018 г. темпът на спад на лихвите се забави осезаемо и последните месеци остана почти без промяна. Основен фактор тук ще бъде промяната на лихвената политика на ЕЦБ, която според последния си анализ очаква да започне процесът по покачване на основната си лихва през втората половина на 2019 г. Този процес ще се пренесе и в България, но с известен лаг във времето.

23 януари 2019 г.

Tехнологиите от бъдещето са тук и ще променят живота ни през 2019 година

Новини


Японският технологичен гигант Fujitsu представи своите прогнози за влиянието на технологиите през 2019 година

В началото на 2019 година, визионерите и специалистите на Fujitsu представиха своето виждане за развитието на технологиите и тяхното влияние върху важни за обществения живот сектори през годината. Дали са облак или блокчейн, технологичните иновации ще променят начина ни на живот и ще са основен фактор в развитието на важни за икономиката индустрии.

Нека погледнем как Fujitsu виждат влиянието на технологиите върху бъдещето на банките, финансите и застраховането, обществения сектор, индустрия и производство, транспорт и автомобилостроене и търговия на дребно.

ПУБЛИЧЕН СЕКТОР

Докато в миналото бяхме щастливи дори когато получим обратна връзка от властите, дигиталните услуги през 2019 година вече са широко разпространени и ще бъдат достъпни и през мобилни устройства. Голямото предизвикателство пред сектора е, че гражданите вече очакват качество и бързина на услугите както в частния сектор и управляващите ще трябва по-скоро да мислят като мениджъри на компании от сектора на услугите, например. Fujitsu предвижда, че изкуственият интелект да бъде технологията, която ще намали разликата между очаквани и реални услуги през 2019 година.

Друг подход използван вече от някои е организирането на услугите от гледна точка на живота на гражданите, така че дигиталните публични услуги да бъдат по-близо до начина, по който гражданите възприемат нуждите си в ежедневието, отколкото да бъдат организирани спрямо структурите на администрацията.

От гледна точка на технологиите, облак, блокчейн, изкуствен интелект ще играят все по-голяма роля за подобряване на публичните услуги и намаляване на разходите, особено в здравеопазването. Въпреки сериозното навлизане на облачните технологии, подходът значително ще зависи от сложността и големината на публичния сектор като по-малките държави като Естония, Финландия и Малта ще могат да въвеждат публичен облак, докато големите като Франция, Германия и Италия ще използват хибрид от множество облачни решения.

През 2019 година ще видим по-сериозно навлизане и на технологиите за изкуствен интелект като страни като Естония вече работят в насока да установят изкуствения интелект като част от правния мир. През 2019 очакваме и вече да видим резултати от сериозно редуциране на здравните разходи, отново като резултат от въвеждането на изкуствения интелект. Други нововъведения в сектора ще бъдат дистанционно здравеопазване и виртуализирани болнични услуги, опосредствани от технологиите. И не на последно място, масовите заплахи от киберпрестъпност и новите регулации в ЕС в областта ще донесат нови предизвикателства по отношения на сигурността в публичния сектор. Fujitsu предвиждат, че фокусът ще бъде насочен към превантивност и изкуственият интелект ще играя и тук все по-голяма роля при идентифицирането на заплахи и намирането на начини за тяхното противодействие.

ФИНАНСИ И ЗАСТРАХОВАНЕ

Според последните проучвания, почти 30% от технологичните директори планират да намалят
инвестициите си в центрове за данни и технологична инфраструктура, като това ще доведе до още побързо въвеждане на облачните технологии като предпочитан заместител на традиционните хардуер и софтуер.

В допълнение, банките ще започнат още по-усилено да използват API (приложно-програмен интерфейс) в облака, който ще им позволи въвеждането на модулно банкиране и елиминиране на скъпите технологии от миналото.

Както в много индустрии, с увеличаване на търсенето на технологични специалисти, за финансовите институции ще бъде все по-трудно да привличат и задържат висококвалифицираните в области като изкуствен интелект, облак и блокчейн.

През 2019 година ще почнем да виждаме ползите от въвеждането на блокчейн, след като технологията в основата на криптовалутите и децентрализираните записи вече достига ниво на зрялост. Във Fujitsu очакват множество пилотни проекти през годината, използвани първоначално за вътрешноорганизационни цели, M2M плащания и нови концепции за дигитални портфейли.

Специалистите на Fujitsu очакват да видят интересни приложения на IoT (интернет на нещата) в застрахователната индустрия, което според тях ще доведе до понижен риск и подобрена норма на печалба. В същото време, банките ще продължат да изпитват затруднения при въвеждането на IoT.

Движени от потребителските очаквания за безпроблемно и неусетно изживяване, ние ще започнем да виждаме въвеждането на „отворено банкиране“. И докато това ще донесе възможности за едни банки, други ще изпитват трудности – Fujitsu очакват традиционните институции да изпитват проблеми при постигане на диференциация във все по-разнообразните екосистеми. Тази отвореност ще навлезе и в застрахователната индустрия, където брокерите ще почнат да споделят информация с други екосистеми.

ИНДУСТРИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Безграничната фабрика – в миналото заводите бяха като кутии, в които са произвеждани неща. Днес това са неусетни потоци от данни и процеси, които преминават от мястото на производство до дома на потребителите. Това разкрива неограничени възможности, които производствените компании трябва да развият през 2019 година. Те трябва да престанат да приемат заводите си за свършващи при портала и да мислят в контекста на цялата верига на добавена стойност. Красотата на дигиталните технологии е, че позволяват на индустриалното производство да използват мощта на данните за да променят процеси и взаимоотношения, така че да подобрят ефикасност, производителност, разходи и взаимоотношения с клиентите.


Масовото персонализиране позволява продуктите да бъдат произвеждани със скорост и цени на масовото производство, но да бъдат персонализирани за конкретния потребител. „Свързаното предприятие“ прави това възможно чрез комбиниране на директния достъп до потребителите с напълни дигитализирани производствени линии.

През 2019 година, моделът „As a service” (като услуга) ще бъде всеобщо приет. Това ще бъде резултат от Industry 4.0 с данни в основата си. Производителят, който мисли от гледна точка на „услугата“ ще променя ценообразуването си от базирано на продукта към базирано на резултата. Часове във въздуха вместо самолетни двигатели; количества преместени земни маси вместо тежки машини; преминато разстояние вместо брой автомобили; часове на непрекъсната работа вместо асансьори.

Друга тенденция, която ще засили влиянието си през 2019 година е „предсказуемото сервизно
обслужване“ – при риск от намаляване на икономическия растеж, производителите трябва да
оптимизират процесите си за да извлекат максимум стойност от тях чрез по-ниски оперативни разходи и по-висока производителност. И един от приоритетите през 2019 година ще бъде осигуряването на „предсказуемото сервизно обслужване“ – и то не предвиждане за една седмица напред, а дори за години.

ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

Технологиите ще продължават да са в основата на фундаментални промени в търговията на дребно в условия на все по-ожесточена конкуренция между традиционни и онлайн играчи, повишаване на разходи за труд и недвижимости и непрекъснато променящо се потребителско поведение. Тези промени ще бъдат в две основни насоки: подобрено изживяване при пазаруване и намалени оперативни разходи.

Ще се появяват нови магазинни концепции и формати - през 2019 година Fujitsu очакват много
ритейлъри да преобразуват магазините си с нови, по-привлекателни и ангажиращи формати и да ускорят тенденцията за преобразяване на физическите формати с нови креативни решения – някои насочени към опростено и бързо пазаруване, други преобразени в места за въздействащо бранд изживяване, а трети като комбинация от меса за пазаруване и хранене.

Изкуственият интелект все повече навлиза в магазините и променя изживяването на потребителите. Днес те са тези, които контролират средата, очакват свързани устройства и приемат, че ритейлърът ги познава и разбира и използва това познание за да им предложи персонализирано обслужване.

Нови формати като direct-to-consumer ще помогнат на традиционните играчи да се конкурират с онлайн ритейлърите. Примери за такива формати са различните готови комплекти за хранене. Все по-активният начин на живот създава възможности, от които тези модели се възползват не само в търговията на дребно при хранителните стоки, но и в сферата на салоните за красота и модата. Такива физически формати предлагат нещо, което дигиталният свят все още не може, възползват се от трафика в магазина и могат да добавят услуги с по-голям марж.

Пътешествието към автоматизирани магазини вече започна – все повече потребители ще купуват от магазини без персонал и все повече решения за самообслужване ще позволяват сканиране и плащане без чакане на опашки. Тези модели водят и до другата тенденция – освобождаване от активи и преминаване към модел на търговия на дребно „като услуга“. Все повече търговци на дребно ще се освободят от материални активи или ще преминат към модел на аутсорсинг на некритичните процеси.

Тези решения ще позволят на търговците на дребно да имат достъп до готови за опериране, 24/7 налични обекти за търговия на дребно, които са напълно оборудвани и предоставяни за ползване чрез лизингови инструменти.

ТРАНСПОРТ И АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ

Транспортният сектор достига дигитална зрялост. Ако досега липсваше визия за дигитализация, през 2019 ще видим значителни усилия от страна на директорите по информационни технологии към реализиране на ползите от дигиталните технологии.

Един от резултатите ще бъде новите дигитални платформи, които според Fujitsu ще навлязат в карго сектора. Дигиталните платформи вече преобразиха транспорта на пътници чрез Uber, Didi Chuxing, Ola, Grab и Lyft. През 2019 ние ще усетим значимото им влияние и в сферата на товарните превози. DB Schenker, например, инвестира в uShip за да стартира дигиталната платформа за търговия Drive4Schenker в Европа. И наскоро Amazon стартира Amazon Delivery Service Partner за да даде възможност на предприемачи да се включат в предлагането на услуги по доставка при последната миля.


През 2019 година ще се увеличи и използването на блокчейн за реализиране на повече ефикасност и доверие. Транспортният сектор е изключително подходящ за блокчейн и неговия потенциал да повиши доверие и сигурност между участниците в големи вериги на стойност и да автоматизира транзакции и плащания в тях. През 2019 ще видим експанзия на проекти за търсене на стойност в блокчейн. SITA, например, набира авиокомпании и регулатори за членство в Aviation Blockchain Sandbox, технология за обмен на полетни данни.

И да не забравяме AI и machine learning – Fujitsu смятат, че през 2019 година инвестициите в тези основополагащи технологии ще се ускорят като например в транспортните компании, които използват AI при използването на софтуерни роботи.

Друга очаквана тенденция през 2019 година ще бъде използването на MaaS (мобилност като услуга) и интегрирането на технологията с публичните транспортни системи, така че различни потребители да могат да предлагат мултимодален транспорт.

При автомобилопроизводството, специалистите на Fujitsu очакват през 2019 година да се ускори разделянето на индустрията на три основни слоя. Първият е производствената платформа като електрическата система, на основа на която други компании изграждат втория слой или конкретният автомобилен продукт, който осигурява мобилността – към днешна дата се очаква това да бъдат или електрически или водородни автономни автомобили. Третият слой е чистата мобилност, или превоза от едно място до друго, която в момента водещи са компании като Uber и Waymo, но там ще навлизат много нови играчи. И настоящите производители на автомобили ще трябва да решат в кой от тези слоеве ще участват.

10 януари 2019 г.

60% от австрийските фирми в България планират инвестиции през следващите 2г, 55% очакват покачване на оборота през 2019 г

Новини

На пресконференция в София г-жа Улрике Щрака, ръководител на Advantage Austria / Австрийско търговско представителство, представи резултатите от официално проучване сред австрийските компании за инвестиционния климат у нас. На събитието присъстваха представители на австрийския бизнес в България, които споделиха своя опит.

Проучването на Advantage Austria, което се проведе в края на 2018 г. сред близо 100 австрийски фирми у нас, проследява общото икономическото развитие в България, като 33% от компаниите го оценяват в положителен аспект и една трета от отговорилите очакват подобрение по този показател и през 2019 г.

Според г-жа Щрака клоновете на австрийските фирми в страната страдат от недостиг на персонал и биха искали по-предвидима и сигурна бизнес среда, по-малко бюрокрация и по-добра инфраструктура. В същото време инвеститорите са доволни от много от параметрите на средата и голяма част от тях планират разширяване на дейността си. При външнотърговските отношения между двете страни се наблюдава ежегоден ръст при австрийския износ на стоки към България и на българския износ на услуги към Австрия. Очаква се статистиката за 2018г. да покаже излишък по търговската сметка в полза на България.

Проучването показва също така, че при повече от половината участвали фирми е имало увеличение на оборота и на поръчките към тях. Превръщането на България в още по-атрактивен инвестиционен пазар е свързано с наличието на достатъчно работна ръка, необходимостта от адекватна квалификация на кадрите, подобрения в инфраструктурата и предвидима икономическа политика. Представителите на австрийския бизнес у нас искат реформи при борбата с корупцията, правна сигурност и намаляване на бюрокрацията. При провеждането на предишното проучване трите най–важни неща пред бизнеса бяха: борба с корупцията, предсказуема икономическа политика и правна сигурност.

30% от участващите фирми биха искали да се обръща повече внимание на качеството и дълготрайността на продуктите/услугите и да не се предпочита само най-ниската цена, защото в дългосрочен план това може да се окаже дори и по-скъпо.

При повече от половината участвали фирми е имало увеличение на оборота и на поръчките към тях. Близо 60% от анкетираните компании са потвърдили, че планират да инвестират в страната през следващите 2 години. Програмата за въвеждане на дуално обучение на Advantage Austria също се радва на значителен успех – 57.1% от австрийските компании проявяват готовност да приемат ученици от професионалните гимназии за обучение по дуалната система, а 5.7% от фирмите вече участват в програмата.

Сред големите австрийски филиали в страната са A1, EVN, OMV, Raiffeisen, Vienna Insurance Group, Uniqa, Palfinger, Billa, Kronospan, Wienerberger, Knauf, Baumit, Gebrüder Weiss, cargo partner и други. Австрийските инвеститори са не само сред най-големите, но и сигурни и стабилни работодатели в страната. Преобладаващо основната им дейност у нас е свързана с търговията на австрийски продукти и извършването на услуги, а на 26% от фирмите - с производство.

Австрия е един от най-важните търговски партньори на България (15-то място). През първата половина на 2018г. вносът от Австрия към България се е увеличил спрямо 2017 г. с 3.8% на 356 млн. евро, а износът от България към Австрия е намалял с 2.4% до 253 млн. евро. Австрийският износ на услуги достига 127 млн. евро през първата половина на 2018 г. ( с 2.3%
по-малко спрямо първата половина на 2017), а вносът на услуги - 281 млн. евро, регистрирайки ръст от 6.4%, което представлява излишък по сметката на България в размер на 154 млн. евро.

През първата половина на 2018 г. България се нарежда на 28-мо място в австрийския износ на услуги и 21-во при вноса. Балансът по текущата сметка е положителен за България и възлиза на 51 млн. евро.

8 януари 2019 г.

Чатботовете са здравните асистенти на бъдещето

 Новини

Естетична дерматология REVERSE стартира първия по рода си у нас чатбот за консултации относно естетични процедури. Той се нарича д-р Рос и от началото на месец декември вече консултира активно клиентите на клиниката - 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Едно от основните предимства на чатбота, е че пести време на клиента. Записването на час става лесно и бързо, без да се чака на натоварена телефонна линия. Консултацията относно различните процедури също е значително опростена. Онлайн консултантът насочва и разяснява според личните нужди и предпочитания на търсещия.

В днешната дигитална ера клиентите са все по-добре информирани и имат множество възможности за избор. Целта ни е да сме винаги на разположение и да предоставяме максимално бързо търсената информация или решение на проблем“ – сподели, доктор Росица Денчева – директор на естетична дерматология REVERSE.

Здравеопазването е в топ 3 на индустриите, които имат най-голяма полза от внeдряването на автоматизирани решения. Според експертите, виртуалните медицински асистенти могат да спестят на сектора около 20 млрд. долара годишно в световен мащаб.

Според Gartner и Juniper, до 2020 г. чатботовете ще бъдат включени в 85% от всички видове взаимодействия между клиентите и бизнеса. Една от основните причини за стремглавото им увеличение е фактът, че потребителите вече започват да се уморяват от множеството приложения, с които брандовете ги заливат и са раздразнени от необходимостта да инсталират специални приложения на мобилните си устройства. По данни на eMarketer, до 2019 г. повече от 25% от населението на света, или 1.75 млрд. хора, ще използват различни варианти за обмяна на мобилни съобщения.

Grand View Research прогнозира, че глобалният пазар на чатбове ще достигне 1,23 милиарда долара до 2025 г., което е увеличение на годишния темп на растеж от 24,3%.

До 2020 г. над 80% от бизнесите се очаква да имат внедрена някаква автоматизация на чата от типа на чатботовете.

Чатботовете са софтуерни програми, които разпознават какво им пишат хората и им отговарят адекватно. Често те толкова добре имитират хората, че мнозина забравят, че общуват с машина. В момента повечето чатботове комуникират с крайни клиенти чрез най-големите платформи за изпращане на съобщения като Facebook Messenger, Viber, Skype.