28 май 2019 г.

Ръст на строителството на логистични площи под наем заради стабилното търсене

Новини

Стабилното темпо на отдаване под наем на складови площи в София доведе до ръст на ново анонсираните проекти в сектора. Това показва докладът на консултантската компания Cushman & Wakefield Forton за първото тримесечие на 2019 г. Според него към момента над 30% от логистичните площи в строеж в столицата са предназначени за отдаване под наем, а останалите са за собствено ползване.

Излизането на пазара на все повече проекти с площи под наем е предпоставка за по-голям обем сделки и ръст на пазара като цяло. Наличието на повече конкурентни проекти дава по-голям избор на крайния клиент, налага . Очакванията ни, които вече се потвърждават от броя стартирали нови проекти на пазара, са че в периода 2019-2021 година ще се увеличат както обемът новопостроени логистични площи под наем, така и броят на проектите и ще се разнообрази тяхната локация“, коментира Владимир Гюрджиев, мениджър „Индустриални имоти и развитие на парцели“ в Cushman & Wakefield Forton.

В София сред мащабните спекулативни проекти, започнати от началото на годината, са Airhousing and Logistics Park с 25 000 кв. м разгъната застроена площ в Равно поле и DT Logistics Park с 22 900 кв. м площ в Икономическа зона София-Божурище, също така се очаква започване на строителството на нова фаза на Индустриален Парк София Изток на Гара Елин Пелин с нови 22 000 кв.м., а в Логистичен Парк Ийст Ринг вече се изграждат нови 12 800 кв.м. Пловдив също се очертава като обещаващ наемен пазар на индустриални имоти, макар и все още с единични договори за наем. Наемането на 1 500 кв.м. от страна на DB Schenker в проекта Technolink Park е сред сделките, които потвърждават този тренд. Technolink Park се намира в непосредствена близост до Индустриална зона Марица, общата му площ е 12 000 кв.м. и се планира да бъде въведен в експлоатация в следващите месеци. На пазара в София предлагането на индустриални имоти през първото тримесечие на 2019 г. достигна 1 087 117 кв. м със завършването гореспоменатите проекти нивата на незаетост ще гравитират около здравословните 3.5%.

Освен традиционните локации в Елин Пелин, Нови Хан, Равно Поле и Източната дъга на Околовръстното шосе, нови проекти предстоят и в Божурище, Кремиковци, Враждебна и по Северната Тангента. Планирани са и няколко проекта за вътрешно-градска логистика в квартали като Илиянци, Военна рампа, Хаджи Димитър, гара Изток и т.н. Наемните цени се движат в рамките на 3.60 – 4.00 евро/кв. м за модерни складови площи с добра локация в крайградските индустриални зони и между 3.80 и 4.50 евро/кв. м навътре от Околовръстното шосе. Традиционно районът на летището изпреварва тези нива, като там наемите са над 5 евро/кв. м, но тази зона не е показателна за целия пазар.

ОФИС ПЛОЩИ

Пазарът на офис площи в София остава активен, предвид продължаващото търсене от страна на основната група наематели – компаниите от IT и BPO сектора. Със завършването на 64 000 кв. м нови офис площи в София първото тримесечие на 2019 отбеляза един от най-силните ръстове на предлагането за последните 10 години. Това доведе до лек ръст на незаетите площи - от 9.5% на 9.8%, средно за Клас А и Б офиси. Делът на свободните площи обаче остава под 10% и пазарът в относителен баланс.

Като продължение на тенденцията от последните години, голяма част от завършените проекти бяха почти напълно отдадени преди получаването на разрешение за ползване. В това число влизат Сграда А на Garitage Park, както и бизнес центърът Gold Line. Един от значимите проекти на бул. „Цариградско шосе“ - Space Tower, също бе нает по време на строителството. С посредничеството на Cushman & Wakefield Forton в офис сградата се премести технологичната компания Experian на площ от 11 600 кв. м.

Към първото тримесечие на 2019 г. офис площите в строеж в София са 427 000 кв. м. Със завършването на нови проекти, предлагането на Клас А и Б офиси през периода достигна 1.882 млн. кв. м. Очаква се за цялата 2019 г. и през първите месеци на 2020 г. да бъдат въведени в експлоатация над 200 000 кв. м.

„Това е значителен обем, но предвид факта, че около 45% от тези офиси са договорени с наематели още в строеж, не очакваме въвеждането им в експлоатация да доведе до съществени пазарни промени през настоящата година. В средносрочен план нашата прогноза е за по-осезаем ръст на незаетите площи и вероятно лек натиск върху наемните нива“, казва Станимира Пашова, мениджър „Офис площи“ в Cushman & Wakefield Forton.

Офертните наемни цени се задържат без промяна спрямо предходното тримесечие – 15 евро/кв. м за най-високия клас офиси в центъра на София и 13-14 евро/кв. м за първокласни площи по големите булеварди.

ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ

Първото тримесечие на 2019 г. приключи с лек ръст на предлагането на търговски площи извън София, показва тримесечният доклад на Cushman & Wakefield Forton. Най-значимото откриване за периода бе това на Delta Planet Mall (37 000 кв. м отдаваема площ) във Варна – единственият нов търговски център в града от 2010 г.

Проектът добави 37 000 кв. м към предлагането на търговски площи във Варна, с което градът се изкачи на втора позиция по обем в страната – с общо 122 000 кв. м площи в шопинг центрове. Откриването му с подписани договори за 88% от площите показва наличието на силен наемен пазар.

В унисон с европейския тренд, българският пазар навлиза в по-зрял етап от развитието си с по-умерен ръст на предлагането, по-конкурентна среда и по-отчетлива сегментация.

В първите години от развитието си пазарът на търговски площи растеше предимно в сегмента на шопинг центровете. Смятаме, че потенциалът за нови проекти в него вече се изчерпва и виждаме развитие на други формати, като ритейл парковете в по-малките областни градове“, обобщи Иван Граматиков, мениджър „Търговски площи“ в Cushman & Wakefield Forton.

Според него интересът към ритейл парковете се обуславя от желанието на търговците да се разрастват към по-малки населени места, както и от липсата на подходящи формати за експанзията им там.

В София пазарът остава доминиран от търговските центрове, като делът на свободните площи в тях остава около 9%. Очакванията на Cushman & Wakefield Forton обаче са към средата на 2019 г. той да намалее чувствително до приблизително 5-6% от общото предлагане. Прогнозната е свързана с очакваното отваряне на част от освободените от Carrefour и Piccadilly площи в търговски центрове, които бяха отдадени на нови наематели.

14 май 2019 г.

България се изкачи с позиция нагоре в глобалната класация за производствена среда на CUSHMAN & WAKEFIELD

Новини

България се изкачи с една позиция, до 18-о място, в глобалната класация Manufacturing Risk Index - 2019. Проучването се провежда от консултантската компания Cushman & Wakefield, чийто партньор за България е Forton.

Индексът на риска за производителите, изготвен от Cushman & Wakefield, оценява държавите по 20 различни критерия и така формира финалната класация в три категории с тежест съответно общи условия, оперативни разходи и риск. Докладът обхваща 48 локации по света, приети за най-подходящи за експанзия или препозициониране измежду глобалните производители.

България традиционно присъства сред първите 20 държави в него, благодарение на ниските оперативни разходи и добрите условия за индустриално производство.

През последните години България трайно се установи на картата на глобалните производители, особено в областта на автомобилните компоненти. Свидетели сме не само на навлизането на нови компании в страната, но и на разрастване на вече присъстващите на пазара с нови производствени мощности, което поставя страната ни в много добра конкурентна позиция“, коментира Владимир Гюрджиев, мениджър “Индустриални площи и развитие на парцели“ в Cushman & Wakefield Forton.

В глобален план, начело на листата за 2019 г. застава Китай, следван от САЩ, докато Чехия заема най-високата за европейска страна шеста позиция. Силно се позиционират и други централноевропейски страни като Полша, Латвия и Унгария.

Колкото и да се различават индивидуалните изисквания на отделните компании, Китай се представя силно благодарение на нарастващите правителствени инвестиции в технологии, докато САЩ остават най-атрактивни за онези, които искат да минимализират риска от икономически и политически заплахи.

Когато данните се разглеждат на база цена, което дава повече тежест на локациите с ниски оперативни разходи и основно разходи за труд - азиатските страни доминират в Топ 10, като Китай остава на върха. Изключение правят Литва и Румъния, които заемат осма и девета позиция.

Третият сценарий оценява риска и разглежда динамиката на геополитическо ниво и равнищата на икономически и политически заплахи. В този сценарий Северна Америка е водач, начело със САЩ и Канада, а Китай остава на пета позиция. Европейските дестинации заемат втората половина на таблицата, водени от Чехия, Германия, Холандия, Финландия и Австрия.


АКЦЕНТ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИИТЕ

Навлизането на технологиите в производствената сфера е сред ключовите моменти в Manufacturing Risk Index – 2019. За да се ускори интегрирането на технологичния напредък в производствения сектор, редица страни вече са възприели инициативите 2025 или даже 2030, целящи налагането на иновации в индустрията и достигането до Industry 4.0, технологии като Big Data, интернет на нещата и 3D принтирането. Въпреки това пълното интегриране на разходите и ефективността на производството ще отнеме време, поради необходимостта от инвестиции в съществуващите съоръжения и мощности, оборудване и обучение на квалифицирана работна ръка.

Придобиванията, сливанията и партньорства с високотехнологични компании и технически учебни заведения (техникуми и университети) проправят на пътя и ускоряват тенденцията, която цели преминаването от трудоемки (с висока степен на ползване на ръчен труд) към автоматизирани и високотехнологични производства. Другият фактор, налагащ промяната са и нарастващите разходи за труд в традиционните промишлени райони, съчетани с недостиг на квалифицирана работна ръка, какъвто е и случаят в България.

Някои сектори, като текстилния и шивашкия, все още разчитат в голяма степен на ръчния труд и ще продължат да търсят локации, даващи възможност за по-ниски разходи за работна ръка. Този подход обаче също крие рискове, тъй като някои нискобюджетни локации предлагат съществен пазар на работна ръка, който обаче не притежава необходимите умения.

НАЦИОНАЛИЗЪМ / ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ: РИСКОВЕ ЗА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

Геополитическите събития от последните години показват, че нарастващият протекционизъм и национализмът могат да застрашат глобалните и регионалните производствени потоци и веригите за доставки. И докато Великобритания за пореден път удължава срока за Brexit, производителите от ЕС продължават да се опитват намерят правилната формула и да си набележат планове за непредвидени обстоятелства в случай на излизане на страната от ЕС без сделка. Редица производители с мощности на Острова и паневропейски вериги за доставки вече сигнализираха, че могат да закрият своите предприятия в Обединеното кралство още преди напускането на ЕС, за да се избегнат скъпо струващите закъснения на границата след въвеждане на митнически режим. Безпроблемното и бързо преминаване на граници е от решаващо значение за поддържането на доставките на хранителни продукти, особено на нетрайните храни, внасяни от ЕС. Като се вземе предвид, че половината от храните в Обединеното кралство се внасят и приблизително 40% от този внос идва от търговските споразумения на ЕС, Brexit без сделка може да доведе до въвеждане на средна тарифа от 22% върху вноса на храни, при положение, че се прилагат стандартните условията на Световната търговска организация.

КИТАЙСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ СА ПОД ПРИЦЕЛ

На другия фронт размирните търговски отношения между Китай и САЩ оказват глобално въздействие. Американската икономика е силно диверсифицирана, което в комбинация със значимия и платежоспособен пазар дава сериозно конкурентно предимство на САЩ на масата за преговори. Същевременно търговските разногласия засилват желанието сред корпорациите и даже правителствата да защитават иновациите и интелектуалните права на продуктите си, произвеждани в Китай.

Чрез преките си чуждестранни инвестиции и придобивания на технологични компании Китай успешно си гарантира достъп до технологии и интелектуални права, до степен, че германското, френското и италианското правителства блокираха някои опити за придобиване от китайска страна на ключови за икономиките им компании. Същевременно европейските правителства настояват за по-строга проверка на инвестиции, произлизащи от страни извън ЕС.

ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ОСТАВАТ КЛЮЧОВИ ЗА ПРОИЗОДСТВОТО

Лавирането сред нарастващия брой бариери в световната търговия и конфликтни региони изисква допълнително усъвършенстване на веригите за доставка. Страните, които инвестират в технологични платформи, улесняващи потока на стоки на входа и на изхода на производствените линии, ще останат лидери в привличането на инвестиции. Безпроблемното функциониране на китайските вериги за доставка например са резултат от значителни инвестиции в инфраструктура и мулти-модален транспорт, включително железопътните и морските проекти свързани с Новия път на коприната, в допълнение към останалите икономически стимули.

ЦЕНАТА НА ТРУДА Е КЛЮЧОВА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ

Въпреки по-високите разходи за труд, САЩ се нареждат на върха както при базовия сценарий, така и в сценария на риска заедно с Китай. Ключовите фактори включват инвестициите в инфраструктура, наличието на квалифицирана работна ръка, държавните стимули и инвестициите в иновации и технологии, подпомагани от специализирано техническо образование.


10 май 2019 г.

HeleCloud и Getronics създават „Център за високи постижения“ в областта на Amazon Web Services

Новини

Компаниите обединяват усилия за разширяване на портфолио от услуги

HeleCloud и Getronics, доставчик на ИТ услуги, обявиха технологично партньорство между двете компании в областта на Публичните облачни услуги (Public Cloud services). Технологичният консултант в платформата на Amazon Web Services (AWS) със своите задълбочени познания и опит ще подкрепя клиентите на Getronics в предвиждането, проектирането, доставянето, имплементирането и управлението на облачните решения чрез „Център за високи постижения“ в областта на AWS (Amazon Web Services „Centre of Excellence“).

Ние сме повече от две страни в едно партньорство – заедно ще внедрим иновации и ще изградим възможности в платформата на AWS, от които клиентите на Getronics ще могат да се възползват в пълна степен. За HeleCloud възможността да работим в екип с една от най-успешните и бързоразвиващи се ИТ компании е много вълнуваща“, каза Добромир Тодоров, главен изпълнителен директор на HeleCloud.

Първоначалният фокус на партньорството ще бъде насочен към европейския пазар и по-конкретно към сферите, в които Getronics има значително влияние като търговия на дребно, туризъм и транспорт, финансови услуги и здравеопазване. HeleCloud и Getronics ще работят заедно по създаването на вертикални решения за съответните пазарни сегменти и по разширяването на съществуващото портфолио чрез включването на AWS услуги. Кампанията ще се фокусира върху множество хоризонтални и вертикални предложения като технологично консултиране, услуги по управление и технологични обучения.

Съществува значителен интерес от страна на клиентите към публичните облачни услуги на платформата AWS. Добавяйки възможностите на AWS в портфолиото ни, ние добавяме избор за нашите клиенти, което е и най-правилният отговор на интереса им и настоящата тенденция към използване на публичния облак“, коментира Марк Куук, заместник-председател на Getronics групата.

Внедряването на облачни услуги се разраства бързо сред бизнеса в Европа, но съответните умения за реализиране на проектите са недостатъчни. Екипът на HeleCloud притежава необходимите знания, умения и опит в областта на облачните услуги, с които подпомага клиентите си при реализиране на проектите.

7 май 2019 г.

Изложба КЛИМАТЪТ НА 360° спечели 1-ва награда на BAPRA Bright Awards 2019

Новини

Международното жури на BAPRA Bright Awards 2019 класира на 1-во място „Изложба КЛИМАТЪТ НА 360°, представена от БНП Париба” в категория „Кампания за корпоративна социална отговорност с фокус околната среда/екология“. Комуникационната кампания на изложбата в България бе осъществена съвместно с ПР Пойнт.

Престижните награди BAPRA Bright Awards се раздават ежегодно от Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) и отличават най-ярките постижения в сферата на пиара и корпоративните комуникации. Организаторите отчитат, че за BAPRA Bright Awards 2019 са се борили 164 проекта - рекорден брой, който отбелязва с 25% увеличение в интереса към конкурса спрямо 2018 г.

Групата БНП Париба е силно посветена на борбата с глобалното затопляне. В своята дейност се води от убеждението си, че финансите трябва да играят водеща роля в постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН. Банката на променящия се свят бе сред първите финансови институции в света, основаващи политиката си за КСО с ангажименти за опазването на околната среда, върху Целите за устойчиво развитие.

Тематичната изложба КЛИМАТЪТ НА 360° е създадена като част от тези усилия през 2015 г. и от тогава е представяна в 15 държави, в които Групата БНП Париба присъства. Стъпвайки на последните научни данни, анализи и симулации, изложбата обръща внимание на 4 основни теми: резултати от климатичните измервания; причините за глобалното затопляне; прогнози на учените за развитието на потенциалните сценарии и възможните превантивни мерки. За да постигне желаното въздействие, изложбата беше представена на няколко места в София – в Салона на БНП Париба и на оградата на Посолство на Франция в България.

Паралелно с представянето на 33 пана от КЛИМАТЪТ НА 360°, бяха организирани серия от събития: климатолозите проф. Валери До и д.п.н. Хулиан Виямайор Морено, изследващи движението на въздуха, известно като „клетката на Хедли“, проведоха семинарът „Мистерията на разрастващите се тропици“ с техни колеги-учени и студенти в Софийски университет.


Осъществи се и тематична филмова панорама със свободен вход за ученици и за широка публика. Нейната програма включваше 3 вълнуващи филмови разказа за красотата на Земята, климатичните промени и връзката между човечеството и неговия глобален дом: Humans and the Land, Антарктида - Бялата любовница и Chasing Coral
Изложбата „КЛИМАТЪТ НА 360°“ бе представена на 4 различни места в София със 6 разнообразни събития, чрез които над 1500 души се запознаха с различни аспекти на темата за промените в климата и ролята на човешкия фактор.

КЛИМАТЪТ НА 360° е изложба на CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE (UNIVERSCIENCE), пространство на Sciences Actu. Изложбата се осъществява с подкрепата на Фондация БНП Париба и в партньорство с Програма „Околна среда“ на ООН, Посолство на Франция в България, Френски институт в България и Столична община.

2 май 2019 г.

Кредитирането към домакинствата продължава да расте

Анализ на Христо Христов

Банките в страната започват годината запазвайки динамичният ритъм, в който влязоха през последните 2 години. Темповете на ръст се запазват стабилни през първото тримесечие като се отчита ръст на приходите от лихви с 4,9% на годишна база и приходите от такси и комисионни от 10,8% спрямо март 2018 г. Същевременно разходите за лихви също намаляват с 5,9% спрямо година по-рано. Това подпомага и реализираната от банките печалба като за последните 12 месеца тя нараства с 15,7% до 309 млн. лв. Друг принос в ръста на печалбата е спад на годишна база на разходите на банките за обезценки. Те намаляват с 20 млн. лв. С най-висока печалба за първото тримесечие на 2019 г. се откроява банка ДСК с 66,5 млн. лв. следвана от Юробанк / Пощенска банка с 47,5 млн. лв., която същевременно реализира и най-висок ръст в печалбата си за последните 12 месеца.

Депозитната маса също се увеличава като спестяванията на физическите лица се увеличават за първите три месеца на годината с 1,7% до 54 млрд. лв. Върху този ръст влияние оказват както капитализираните лихви, така и ръста на средната работна заплата, което създава предпоставки за спестяване от населението.

Активите на банковата система в края на март възлизат на 108.2 млрд. лв., като нарастват за първото тримесечие на 2019 г. с 2.7 млрд. лв. (2.5%). Основен принос за увеличението имат кредитите и авансите. Лихвените проценти по новоотпуснатите кредити се запазват стабилни през последните години като тези по жилищните кредити отбелязват исторически ниски нива. Очакванията се промяната на лихвената политика от страна на ЕЦБ да се отрази и на лихвените нива в страната. За сега обаче Централната банка на еврозоната остава пасивна по отношение на проми в своите политики, а прогнозите са, че такива могат да се наблюдават в края на годината или дори през следващата.

Тримесечен ръст на жилищните и потребителски кредити (в млн. лв.)

Източник: БНБ

Потребителските и жилищните кредити ускоряват темповете си на ръст спрямо предходната година. За първото тримесечие ръста при жилищните кредити е в размер на 357,4 млн. лв., а при потребителските 212,4 млн. лв. Въпреки че стойностите са относително високи от тези, които бяхме свикнали да вижда през последните години, те все още остават под пиковите нива от 803 млн. лв. ръст на жилищните кредити и 778 млн. лв. при потребителските кредити регистрирани през второто тримесечие на 2008 г. Банка ДСК, Райфайзенбанк и Първа инвестиционна банка / Fibank се нареждат на челните места по отпуснати потребителски кредити съответно с 67,5 млн. лв., 40 млн. лв. и 34 млн. лв. При жилищните кредити през първите три месеца на 2019 г. като най-активни се открояват Юробанк / Пощенска банка, Уникредит Булбанк и Райфайзенбанк съответно с 146 млн. лв., 52 млн. лв. и 47 млн. лв.

Ръст на отпуснатите корпоративни кредити през първото тримесечие на годината по банки (в млн. лв.)
Източник: БНБ

При корпоративните кредити се регистрира ръст за първото тримесечие в размер на 1,4%. Тук обаче се вижда, че протичащата в момента проверка на качеството на активите на банките дава съществено отражение. От всички 6 попадащи в обхвата на проверката от ЕЦБ банки, само Уникредит Булбанк отбелязва съществен ръст за периода със 127 млн. лв. Всички останали 5 банки отчитат спад в корпоративните си портфейли. Това най-вероятно се дължи на преструктуриране или отписване на необслужвани кредити с цел подобряване на общия им баланс. През миналата година Уникредит Булбанк успя да пласира на пазара пакет от близо 500 млн. лв. лоши кредити, който бе основно от корпоративни, МСП и потребителски кредити и явно с него банката е подобрила съществено своят баланс, за да няма нужда от допълнителни нови отписвания.

Като имаме предвид, че въпреки отписваните кредити общо корпоративните кредити се увеличават с 505 млн. лв. за първото тримесечие, можем да предположим, че най-вероятно ръстът е доста над това ниво.

В края на март собственият капитал в баланса на банковата система е 14.2 млрд. лв., с 303 млн. лв. (2.2%) повече, отколкото в края на декември 2018 г., като прирастът се дължи основно на печалбата. Към 31 март 2019 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) са съответно 1.14% и 8.73%. В края на март 2019 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси възлиза на 6711 млн. лв. (при 6795 млн. лв. в края на декември 2018 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.4% (при 7.6% към 31 декември 2018 г.).Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.