Българските стартъпи засилват глобалния си иновационен потенциал

Новини

Почти половината от българските стартиращи компании предлагат иновация на световно ниво, сочат данните от единственото национално проучване на иновативната стартъп екосистема в България InnovationShip на MOVE.BG.

Българските стартъпи развиват решения според най-новите глобални технологични тенденции, като 47% от тях предлагат иновация на световно ниво, което е с 18% повече, отколкото миналата година. Това показват данните от единственото национално проучване на иновативния стартиращ, микро-, малък и среден бизнес в България InnovationShip, проведено за четвърта поредна година от програма EDIT на MOVE.BG.

Другата основна тенденция е появата на нова вълна от дълбокотехнологични стартъпи (deeptech), като 32% развиват изкуствен интелект и машинно обучение, 28% - анализ на големи масиви данни, а една от всеки пет иновативни фирми развиват блокчейн технологии и интернет на нещата (IoT).

57% от компаниите адресират критични глобални предизвикателства като климатичните промени, образование за бъдещето, преодоляването на растящата пропаст в дигиталното знание и устойчиво здраве, което е значима тенденция в света. Броят им е нараснал с 12% спрямо InnovationShip 2018.

Сред основните предизвикателства пред българските иновативни дигитални предприятия е навременен достъп до финансиране (36%) и квалифицирани експерти (33%), както и липсваща институционална подкрепа (31%), както и лесен достъп до административни услуги (25%). Прави впечатление, че едва 8% от компаниите посочват университетите като източник на иновативно знание - показват данните от InnovationShip 2019.

Най-големите препятствия, с които компанията се е сблъскала в България

Българските дигитални новатори разработват авангардни технологични и бизнес решения в крак с водещите тенденции в световната икономика. Проучването InnovationShip 2019 доказва следващо ниво на зрялост на българската стартъп екосистема и утвърждава ролята на България като притегателен център за иновации в региона. Тази положителна динамика може да бъде ускорена, ако правителството осигури специализирана подкрепяща рамка от политики за стартиращите компании. Тя е спешно нужна, защото именно те, иновативните стартъпи, са най-виталните икономически играчи и могат да сменят портрета на българската икономика от ресурсно базирана във високо технологична,” сподели Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на отворената мрежа за дигитално развитие EDIT.

За поредна година MOVE.BG и организациите от отворената мрежа за дигитално развитие EDIT отправят своите препоръки за подобряване на средата, на база годишното си проучване InnovationShip 2019, като сред тях са подобряване на правната рамка за стартъпи, намаляване на административната тежест и насърчаване на инвестициите.

Пълният доклад InnovationShip 2019 може да бъде свален безплатно от сайта на EDIT тук.

В проучването тази година се включиха 233 иновативни микро, малки, средни и стартиращи компании. Анализът на данните се осъществи от Центъра за моделиране на социално-икономически системи към Софийския университет “Свети Климент Охридски”. InnovationShip 2019 се проведе в партньорство с над 30 организации за иновативно развитие и неформално дигитално образование, венчър фондове, коуъркинг пространства, дигитални хъбове и за втора година беше подкрепен от Българската банка за развитие.