Публикации

През следващите години ще видим трансформации на много сгради, изчерпали своето първоначално предназначение

Да върнем душата на продуктите и работата

Продължава ръстът на наемите за търговски площи при висока наемна активност през 2019

На предела на печалбите

АДРЕС: По-високото предлагане в София, вероятно ще окаже натиск върху пазарните условия.

Роботи, коботи и човешка дейност

Над 250 начални учители участваха в информационни срещи в рамките на инициативата „Умници гладници“