През следващите години ще видим трансформации на много сгради, изчерпали своето първоначално предназначение

Новини

Големите регионални центрове в България стават все по-популярни за IT и аутсорсинг индустрията, като нерядко компаниите отварят в тях и първи офис за страната. Това показват пазарните данни на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield Forton, която тази година отбелязва 15 години от създаването си. С нарастващата конкуренция за работна ръка, изборът на компаниите минава през преглед на алтернативни държави, след това градове и едва на финал се търси сграда. Добрата новина според експертите е, че Пловдив, Варна и Бургас успяват да се преборят и да привлекат мащабни центрове за споделени услуги на водещи световни компании.

Сред примерите е решението на белгийската KBC Груп първоначално да наеме площи в Mall Varna за първия си в България център за споделени услуги, а впоследствие да придобие сградата чрез дъщерната си компания ДЗИ ЕАД. И двете сделки бяха подписани с посредничеството на Cushman & Wakefield Forton. Продавач е „Хидрострой“ АД.

Решението за тези транзакции е логично и следва една установена процедура. От друга страна е показателно за потенциала на Варна - град, който следва развитието на София, а след това и Пловдив. За съжаление в града все още няма качествено предлагане на офиси Клас А.“, коментира Станимира Пашова, мениджър „Офис площи“ в Cushman &Wakefield Forton.

Според данните на Cushman & Wakefield Forton във Варна строителна активност в този сегмент на практика липсва. За разлика от Пловдив, където през последната година бе започната нова клас А офис сграда и приключи строителството на Kamenitsa Office Park. Поради нарастващия наемен интерес недостигът може да се компенсира с един на пръв поглед алтернативен, но познат за развитите пазари подход - а именно трансформацията на търговски центрове, като Mall Varna, в офис сгради.

В действителност конструкцията на един търговски център е изключително подходяща за превръщане в луксозни работни пространства - големи плочи, изключителна височина, лесни за трансформация огромни пространства на един етаж. В действителност след промяна на системите и обновяване на фасадата, една такава сграда е технологично актуална и архитектурно привлекателна.“, посочи Станимира Пашова.

През 2019 г. Cushman & Wakefield Forton регистрира над 19 000 кв. м големи наемни сделки с клас А площи на офис пазарите в Пловдив, Варна и Бургас, в пъти над средните нива за предходните години. Водеща причина за тази активност е наличието на университети и квалифицирана работна ръка в тези градове, при вече силно конкурентен според работодателите потенциал на столицата. Във времето, в което пазарът в регионалните центрове очаква новото предлагане, във фокуса на внимание ще попаднат още сгради, чието първоначално предназначение е изчерпано.

Това е възможност част от сградите, построени в най-ранния етап на развитие на пазара, да намерят свое ново предназначение. На практика имаме възможност за сравнително бърза поява на нови пространства, отговарящи на съвременните изисквания на клиентите. Защото критериите за избор много са се променили за тези 10 или 15 години. Тази промяна се отнася до всички обществени сгради. Тя неизбежно ще доведе и до трансформация на старите офис сгради и ако съдим по световните тенденции, те ще се превърнат в модерни градски хотели, споделени офис-пространства или учебни заведения. Всъщност посоката е ясна - конструкциите на сградите, в които няма живот от месеци, да бъдат използвани и да започнат да носят доходност. Това е възможност, но и важен фактор за промяна на градската среда.”, допълва Станимира Пашова.