Необичайно подобряване на нивата на плащаемост в началото на 2020 година

Новини

Висока плащаемост и опит от страна на потребителите да изчистят непогасените си дългове – с тези тенденции на пазара на необслужвани вземания започна 2020 година, сочат наблюденията на Frontex International, една от водещите компании в сектора за управление на задължения. Консултантите отчитат силен януари по отношение на събираемостта, което е прецедент, тъй като краят на дългия декемврийски празничен период традиционно е свързан с финансови затруднения за домакинствата впоследствие.

На фона на засилващите се твърдения за забавяне на икономиката и финансова нестабилност, свързана с бъдещето на родната валута, картината на пазара на необслужвани вземания е по-скоро положителна. Потребителите към момента демонстрират финансова стабилност и дори предпочитат да се справят с непогасените си дългове. Отчетохме наистина силен януари на 2020 г., което е необичайно и с видимо нетипични за този период на годината показатели. Свикнали бяхме да виждаме домакинства с проблеми след неразумно коледно и новогодишно харчене, но 2020 г. дава знак за повишаващи се доходи и добра прогнозируемост на пазара.”, казва Лилия Димитрова, изпълнителен директор на Frontex International.

Основна тенденция на пазара е обединяването на задължения, което е и едно от обясненията на повишаващата се събираемост.

Наблюдаваме случаи, в които един член на семейството решава да изтегли заем, с който да се погасят всички необслужвани до момента задължения, последици от действия на други членове на домакинството. Подобна стъпка говори за добре обмислени и последователни действия с цел подобряване на финансовото състояние на цяло едно или повече домакинства. Това е изключително позитивен знак както за общата икономическа картина, така и за повишаващото се ниво на финансова грамотност на българите. Въпреки това, остава още много работа в посока повишаване на финансовата култура на населението.”, допълва Лилия Димитрова.

Задлъжнялостта по възрастова категория за 2019 година, съпоставена с първото полугодие, не носи изненадващи данни. Най-много на брой и към края на периода са изпадналите в просрочие потребители - между 40 и 49 години. Те изпитват затруднение с изплащането средно на 2 700 лева. Малко по-младите потребители – тези между 30 и 39 години, представляват 25% от затруднените платци, но задлъжняват за значително по-малка средна сума – 1700 лева. Най-сериозен – над 2 900 лева е средният размер на вземането при хората между 50 и 59 години, които пък представляват 22% от общия брой. Най-малък е делът на най-възрастните – над 70-годишни, които не са успели да платят заем в среден размер от малко над 1 100 лева. Най-незначителни са непогасените заеми на най-младите - до 29 години. Те задлъжняват за под 900 лева и представляват 7% от всички потребители. Средният размер при най-ниската и най-високата възрастова категория остава без съществени промени спрямо данните към края първото шестмесечие на 2019 г.

Хората с по-големи по обем заеми през 2019 г. успяват да се издължат напълно и по-бавно спрямо потребителите с малки вземания – за около 27 календарни месеца. В същото време най-младите потребители изплащат задълженията си изцяло си за около 23 месеца, а най-възрастните – за 20 месеца.

Източник: Frontex International

От компанията отчитат тенденция на съществен спад в средния размер на задълженията по населени места за цялата година в сравнение с първото ѝ полугодие. Докато към юни 2019 стойността на средното непогасено задължение е над 3000 лева в градовете София, Бургас, Видин, Плевен, Варна, то към края на декември подобна стойност е актуална единствено в Морската столица.

В същото време, в края първото полугодие на 2019 г. повече от половината населени места в България отчитат средна стойност над 2000 лева. Обобщението за цялата година сочи превес на градовете с по-малко от 2000 лева средна задлъжнялост.

Средният размер на дълговете по населено място в края на първото полугодие на 2019 година бе значително по-голям спрямо показателите за целия 12-месечен период. Причините за това са не само в по-добрата финансова дисциплина на потребителите и желанието за изчистване на кредитното им досие, но и в по-ниския размер на отпуснатите кредити”, коментира Лилия Димитрова.

Разпределение по градове


Източник: Frontex International

Нежелание, а не невъзможност за плащане - това продължава да бъде водещата причина за голям дял от потребителите да не погасяват кредитите си.

Групата на хората, изпаднали в затруднение с покриването на един заем, е единствената при която преобладава невъзможността за плащане към конкретния момент. Това са хора, които не са направили верни разчети при тегленето на кредита или пък се е появила неочаквана ситуация в живота им. Повечето от тях действително имат желание да платят и се обръщат към нас за консултация и опции за разсрочване”, пояснява Лилия Димитрова.

В групата на хората, имащи 2 или 3 непогасени заема, преобладават тези, които са заявили на нашите консултанти изричното си нежелание за изплащане на дължимото. Броят на тези потребители расте пропорционално на броя изтеглени заеми. При дела на клиенти с 4 или повече неплатени вземания статистиката ни е още по-категорична – нежелаещите да платят са двойно повече от тези, които изпитват реални затруднения”, посочва Димитрова.

Според нея, 2020 година все пак ще бъде време на финансово спокойствие, което ще мотивира все повече хора да установят стабилен статус, освобождавайки се от неизплатени стари заеми.

Дебатите около евентуален предстоящ период на финансова нестабилност към момента играят по-скоро положителна роля върху поведението на домакинствата. Очакването за по-трудни времена мотивират потребителите да установят за себе си един по-устойчив и дългосрочно стабилен бюджетен статут. Очаквам за цялата 2020 г. да отчетем добра плащаемост на вземанията, както и на действия, резултат от по-добрата и разумна финансова култура на българите”, допълва Димитрова.