Карго-партнер България разширява портфолиото си от услуги в логистичния си център в София


Въпреки пандемията от COVID-19, карго-партнер продължава да разширява портфолиото си от услуги в логистичния си център в София. През 2020 г. в компанията заработи железопътен терминал, който позволява директен трансфер на стоки между товарните вагони и складовите халета. В допълнение, складът е модернизиран с нови температурно- контролирани зони за съхранение при +14 ° C до +18 ° C и +10 ° C до + 20 ° C. 

Kарго-партнер е основан в България през 2003 г. и повече от седемнадесет години организира въздушни, морски, сухопътни и железопътни пратки. През 2018 г. компанията разшири портфолиото си в договорната логистика с откриването на свои собствен логистичен център в София. Складът е сертифициран по TAPA A и има капацитет от 22 000 палетни места на площ от 16 500 m². Сградата е стратегически разположена в столицата, в близост до летището, метро станцията, както и основни пътни артерии. 

Димчо Димчев, управител на карго-партнер в България, обяснява повече за стратегическото местоположение: „Разположението в центъра на България дава на нашия логистичен център важната роля на хъб за въздушни и морски товари от Далечния изток. Освен това е идеално позициониран за организиране на сухопътен транспорт и дистрибуцията в региона на ЦИЕ, Балканите и Близкия изток. " Центърът разполага с няколко зони за съхранение на митнически пратки, ценни стоки, обемни и малки товари. В отговор на нарастващото търсене на онлайн пазаруването, карго-партнер разшири и зоната си за електронна търговия и сега предлага 28 000 места за събиране на онлайн поръчки от доставчици в текстилната и спортната индустрия. 

Нови зони за съхранение с контрол на температурата

Първоначално проектирани да предлагат съхранение с температура на околната среда и в границите от 15 ° C до 25 ° C, няколко секции на логистичния център наскоро бяха подобрени, за да предлагат различни температурни диапазона, както и контрол на влажността. Към момента 9000 палетни места са с диапазон на температурата от 15 ° C до 25 ° C , 14 ° C до 18 ° C и 10 ° C до 20 ° C. Успоредно с надграждането на своите съоръжения, карго-партнер засили фокуса си върху качеството и контрола на процесите и придоби сертификатите HACCP и ISO 22000. Утвърдени местни и международни компании от хранителната и фармацевтичната индустрия вече използват логистичния център на карго-партнер. 

Съвременният софтуер за управление на складовите наличности предоставя на клиентите 24-часова онлайн видимост и отчетност. В допълнение, системата за управление на складовете на карго- партнер (WMS) може лесно да бъде свързана със системите за планиране на корпоративни ресурси (ERP) на клиентите чрез EDI или API за автоматизирани процеси. 

Директна железопътна връзка в складови помещения 

Като нова услуга с добавена стойност, карго-партнер въведе в експлоатация директна железопътна връзка в логистичния център. Железопътният транспорт предоставя ефективна и еко устойчива опция за клиенти, които имат производствени обекти в региона. Благодарение на железопътната връзка стоките могат лесно да бъдат претоварвани от и в склада. Тази услуга е подходяща за клиенти, чиито пратки обикновено идват в големи партиди. „С директната железопътна връзка до склада ние можем да предложим на нашите клиенти надеждна и удобна алтернатива на сухопътните превози“, казва Димчо Димчев. 

Компанията планира да развие и разшири логистичния център в бъдеще. Първоначалният план на съоръжението позволява удвояване на наличния капацитет за съхранение и добавянето на до 20 000 палетни места с различни зони за съхранение, в съответствие с изискванията на клиентите.