Невероятно, но факт - 1,7 млн. лева в полза на държавата

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност спечели дело за отнемане на имуществото на Валери Тодоров от Враца. Стойността на иска е била за над 1.7 млн. лв., като на Тодоров се отнемат магазини, имоти и друго имущество.

Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано през октомври 2006г., след направена проверка, на основание постъпило уведомление от Плевенския окръжен съд за влязла в сила присъда срещу лицето, за извършено престъпление - изнудване.

В полза на държавата се отнема следното имущество:
- магазин в гр. Враца, с площ от 103 кв.м. – на две нива;
- магазин в гр. Враца, с площ от 86 кв.м.;
- магазин в гр. Враца, с площ от 96,40 кв.м. – на две нива;
- магазин в гр. Враца, с площ от 98,50 кв.м. – на две нива;
- магазин в гр. Враца, на два етажа, от които първият етаж е с площ от 120,90 кв.м. и вторият етаж е с площ от 87,12 кв.м.;
- снек - бар, разположен на партерен етаж в хотелски комплекс „Хемус” в гр. Враца, с площ от 106,80 кв. м .;
- поземлен имот в гр. Враца, с площ от 560 кв.м;
- поземлен имот в гр. Враца, с площ от 257 кв.м;
- сумата от 64 023 лв. – получено от продажбата на движимо и недвижимо имущество, придобито от престъпна дейност;
- сумата от 2 400 лв. 10.71 британски паунда – налични по банкови сметки;
- сумата от 99 400 лв. – получена от отдаването под наем през периода 2002-52005г. на имущество, придобито от престъпна дейност;
- сумата от 3 500лв. – получена от продажбата на дружествени дялове.