4 важни въпроса при увеличаваща се безработица

Графика 1. Ниво на безработицата в страната
Източнк: Агенция по заетостта

Страхът и паниката, по отношение на увеличаващата се безработица в условията на световна криза, заливат всички. През последните месеци се изписаха много статии за това как да се справим ако сме останали без работа. Поради факта, че страхът да не изживееш нещо неприятно е много по – голямо психологическо бреме от самото преживяване, всички пропуснаха може би най-важният анализ. Преди да почнем да се страхуваме, от това да останем без работа, трябва да си зададем първо четири прости въпроса:

Кой ще премине най-леко през кризата?

Младите и квалифицирани хора с опит, ще преминат по-леко през кризата. Дори и да бъдат освободени от една фирма, мобилността им ще бъде по-голяма поради няколко причини:

- на пазара на труда винаги са се търсили (и ще се търсят) млади, добре образовани и с опит хора. Мислещи иновативно, което повишава производителността и печалбите;

- не са семейно обвързани с деца, което означава и по-ниски и гъвкави разходи, които лесно могат да бъдат ограничени при нужда;

- все още голяма част от тях живеят под наем или при родителите си и нямат големи задължения към банките като жилищен или ипотечен кредит, чиито вноски растат през няколко месеца.

За кого кризата ще бъде най-тежка?

Тук обаче се появява другият негативен ефект на кризата, за който почти никой не говори. Той остава някъде назад. Всеки млад човек търси развитие и реализация. За да го постигне обаче трябва някой да му даде шанс. В момента малко от завършилите студенти успяват да си намерят работа, която да отговаря на специалността им. Нямат възможност да натрупат опит, който в последствие да го реализират на по-висока позиция с по-високо заплащане. Кариерите на много млади хора бяха прекратени не само в самото им начало, но и още преди да започнат.

Останалите?

По възрастните поколения са преживели през годините редица кризи: смяна на режима на управление, политическа дестабилизация на страната, хиперинфлация, двойно и тройно по-висока безработица. Намери ли са начин да минат през тези трудни моменти и най-вероятно ще го намерят и сега.

Аз от кои съм?