Публикации

Изкуствените невронни мрежи като иновативен инструмент в бизнеса