Let's be friends


Здравейте,

след малко повече от 2 години на блога „Икономика и общество” му дойде времето да стане социален. Фен страницата и самият блог са създадени, за да изразяват едно лично мнение и позиция, като НЕ се използват за извършването на търговска дейност. Тук ще откриете анализи върху обществените и икономически теми, които пряко или непряко се превръщат в част от нашето ежедневие.

Всеки от членовете на групата е свободен да препоръчва на стената й статии, анализи, книги и други публикации, свързани с тематиката на разглежданите проблеми. Свободен е да коментира и изявява своята позиция и гледна точка, без да употребява нецензурни или обидни думи.

Основната цел на тази фен страница е да създаде група, в която свободно да бъдат изразявани различни и аргументирани лични мнения на членовете в нея и така да даде различна гледна точка за ежедневието им.

Присъедини се и ти