Фалирали души - чернова


Книгата е смел опит да анализира причините довели до краха на съвременните финансови пазари като същевременно покаже и обясни всички процеси, през които са преминали включилите се в търговията участници. Тя прави един своебразен преглед на всички стъпки и грешки, които често се допускат от правещите първите си стъпки на пазара.

Тази книга не е научна литература или поне не си поставя целта да бъде. Но все пак тя е литература. В нея няма да срещнете сложни финансови, икономически или статистически теории и термини. Целта й е да даде един по-прост, разбираем и в някаква степен по-литературен поглед върху пазара и нас самите като негови съставни единици. Тези от Вас, които са навлезли в дебрите на икономиката по-надълбоко от средно статистическият читател, са се убедили, че простите решения винаги са най-ефективни. Именно от тук изхожда и самият подход на тази книга – да обясни сложния механизъм, чрез който се преразпределят благата на пазарите, с прости думи.

Прочети книгата