Bulgaria - Magic lives here*

С това просто, но казващо много за страната ни определение, България отправя покана към всички граждани по света да я посетят. Страната ни има значителни природни ресурси, които обуславят развитието на туризма и му отреждат основна роля в икономиката. Според данни на световния съвет по пътувания и туризъм, за миналата година делът на туризма в БВП на страната е достигнал 14,9%. Секторът осигурява и работа за 4% (по данни на НСИ към края на декември 2011 г.) от наетите в страната. Според оценки на Евростат, свързаните с туризма индустрии и услуги създават средно още поне 2% от работните места в страните в Европейския съюз.

Финансовата криза оказва своето въздействие, както върху икономиката на България като цяло, така и върху туристическата индустрия в частност. Въпреки това забавянето не бе дълготрайно и туризмът като цяло в България отбелязва впечатляващо възстановяване през последната година. По предварителни данни на Евростат, България е на първо място по ръст на посещенията на чуждестранни туристи в ЕС (19.5%) и на второ място (с 18.3%, след Литва) по общо прекарани нощувки от туристи за 2011г спрямо 2010 г.

Преди броени дни НСИ публикува данни за туристическата активност на българите извън страната и на чужденците посетили България. През януари 2012 г. в сравнение с предходния месец, посещенията на граждани от страни като Великобритания, Гърция, Италия и Германия реализират отчетлив ръст, на фона на останалите страни членки на ЕС. Най-впечатляващ е този на Великобритания с цели 67,4%.

Този ръст предшества и края на успешно приключилата кампания за популяризирането на България като туристическа дестинация във Великобритания реализирана от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Проектът е реализиран по ОП "Регионално развитие". На заключителната пресконференция провела се вчера в националния Археологически музей в присъствието на зам. министъра на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов, г-жа Анелия Генова, директор на дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" и на представители на партньорите по изпълнението на проекта, беше представена пред обществеността работата на експертната група:
  • 325 телевизионни излъчвания;
  • 239 билборда за период от 112 дни;
  • 36 рекламни публикации в пресата;
  • 40 000 000 импресии онлайн;
  • 140 журналисти посветили материалите си на България;
  • 6 000 000 британци – телевизионни зрители.
С реализацията на проекта министерството очаква ръст на посещаемостта на британски туристи да достигне 500 000 до края на 2020 г. А това означава, създаване на допълнителни работни места за населението и увеличен принос на туристическият сектор в брутния вътрешен продукт на България.

*България - Магията живее тук