Публикации

Национални политики за подкрепа на иновациите: защо е нужна държавна подкрепа?