64% от българите искат да плащат данъците си с картаДелът на хората, които плащат задълженията си към държавата в брой намалява със 19 процентни пункта за последните 4 години. Това сочат резултатите от проведено проучване от агенция Ноема, по поръчка на Visa България.

Мнозинството от българите – 64% биха платили държавните и местните си данъци с карта, ако имат достъп до POS терминал. Броят на хората, които предпочитат картовите плащания нараства устойчиво - от 41% през 2014 г. до 61% през 2015 г. и 64% през 2016 г. 

Най-склонни да ползват POS терминали са 70% от младите хора на възраст от 18 г. до 35 г., 66% от жените и 68% от жителите на София. И сред трите групи популярността на тази услуга е нараснала през последната година.

Основните причини за интереса към електронно разплащане са удобството – според 73%, спестяването на време – за 53% и това, че „не е нужно да се съобразявам дали наблизо има банкомат“ – според 39% от респондентите. Намалява броят на хората, за които пречка са недостатъчните POS апарати – от 39% през 2015 г. до 25% през настоящата година или това, че те не винаги работят – от 32% през 2015 г. до 27% през 2016 г. 

Резултатите от проучването показват още, че само за последните 4 години делът на хората, които плащат своите данъци и такси в брой, е намалял от 88% през 2013 г. до 69% през 2016 г. 

„Има ясна тенденция за заместване на плащанията на каса с дигитални алтернативи като плащането с карта чрез POS терминал или онлайн. Освен че новите начини за разплащане са по-удобни и гъвкави, те също така играят важна роля за ограничаване на сивата икономика. Ето защо, осигуряването на повече POS терминали и възможности за картови разплащания в публичния сектор у нас е сред основните приоритети на Visa в България“, сподели Красимира Райчева, мениджър на Visa в България. 

Проучването показва тенденция към по-висока събираемост на данъците. През 2016 г. се отбелязва повишение на броя на гражданите, които са платили данък върху недвижим имот (с 2 процентни пункта до 51%) и такса смет (с 1 процентен пункт до 45%) в сравнение с предходната година. Данък върху лек автомобил тази година са платили 51% от собствениците, в сравнение с 49% през 2015 г. 

Все по-малък е делът на хората, които се възползват от предоставените от НАП отстъпки за по-ранно погасяване на задълженията. През 2016 г. 12% от българите са се възползвали от отстъпка от дължимите годишни данъчни задължения, като са платили до 10 февруари, а други 16% - с плащане до 31 март. За сравнение през 2015 г. това са били съответно 16% и 17%. Останалите 72% не са се възползвали от възможността да получат отстъпка при ранно погасяване през настоящата година.* Проучването е представително количествено изследване, проведено от Ноема в 10 български града (София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Добрич, Шумен, Сливен), сред 400 души, на възраст над 18 години, подали годишна данъчна декларация (ГДД) като физически лица за 2015 г.