Средният дълг на физическите лица е намалял с 34% през първото полугодие на 2017 г.

За първи път от 2013 година насам средният размер на необслужваните задължения в страната намалява и то значително. Размерът му се понижава с 34% и според проучване на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) за първата половина на 2017 г. той е 728 лв. , докато за същия период на 2016 г. е бил 1 104 лв. Данните са част от анализа на компанията за пазарни проучвания ИПСОС България по поръчка на АКАБГ и обхваща обработваните дългове от всички компании, членове на асоциацията, които вече представляват около 80% от сектора.

По-високата икономическа активност в последните две години и по-интензивното кредитиране са предпоставки за ръст в обема възложени задължения. За първи път от 2013 г., когато стартирахме своето пазарно проучване, отчитаме значително намаление на средния размер на необслужваните задължения при физическите лица. Това се случва на фона на възлагане в по-ранен етап, подобрена плащаемост и по-кратки срокове за покриване на забавени вноски.”, посочва Райна Миткова, председател на АКАБГ.

По думите й промяната в показателите се дължи на по-добрата макроикономическа картина и ръста на доходите в големите градове на страната. Домакинствата отново са оптимисти за бъдещите си доходи, което ги кара да встъпват в по-сериозни ангажименти, но понякога не успяват навреме да изпълнят задълженията си. От друга страна кредиторите след кризата от 2008 г. не чакат излишно и възлагат на много по-ранен етап. Така броят на възложените за събиране случаи нараства с 94% спрямо първото полугодие на 2016 г.

По данни на асоциацията има разместване в структурата на възложените дългове за събиране. Банките отново заемат първото място – 48% от всички дългове, обработвани от колекторските агенции. Ютилити продуктите изместват телекомите и вече са 22% от всички. С бързи темпове нарастват и небанковите – бързи и стокови кредити.

Ютилити сектора ползва все по-интензивно услугите по събиране на задължения., коментира Александер Грилихес, зам. председател на АКАБГ. „Считаме, че една от основните причини за това е публичният дебат по темата, който доведе до подобряване на комуникацията доставчик – клиент и повишаване на вниманието на потребителите още на етап подписване на договор.“

На пазара на изкупени задължения прогнозите не се сбъдват. Изкупените дългове през първото полугодие на 2017 г. са с 40% по-малко спрямо същия период на 2016 г., посочват от асоциацията. През първите шест месеца на 2017, продадените задължения са на обща стойност 365 731 226 лева, а за същия период на миналата година, те са 609 663 967 лева.
"

През първите шест месеца на годината наблюдаваме спад на продажбите на портфейли основно от страна на банките, което е нетипично спрямо общата европейска тенденция на интензивни продажби с цел да се изчистят лошите кредити от финансовата система. отбелязва Райна Миткова. Според нея значително повишение на този показател не се очаква и през второто полугодие на 2017 г.

По данни на АКАБГ през последните 5 години агенциите у нас са изкупили дългове, зад които стоят 854 312 случая. Близо 100 000 от тях са били решени извънсъдебно.

Като нов кредитор имаме свободата да преговаряме със задължените лица и да намерим най-доброто за двете страни решение. Когато хората са добронамерени и отговорни към своите задължения, случаите се решават извън съда, което означава без никакви такси, без нарастване на размера на задължението и без дългосрочни последици за лицето.”, описва процеса Миткова. И допълва, че ролята на професионалните колекторски агенции, които спазват Етичния кодекс и следват всички европейски стандарти за работа в сектора, е да съдейства на клиентите, изпаднали в просрочие, да се справят със ситуацията вместо да продължат да затъват.

На пазара на междуфирмена задлъжнялост се наблюдава ръст на обема на възложените вземания – за разглеждания период увеличението е с близо 18%. Най-съществени остават проблемите в секторите - транспорт, търговия, строителство. В сферата на търговията на едро и дребно и операциите с недвижими имоти платежоспособността се подобрява в сравнение със същия период на 2016 г.

Значително по-бързо се осъществява събирането на вземанията. В сектора на строителството времето се съкращава почти 3 пъти, а при транспорта и добива на горива периодът се ускорява от 112 на 61 дни.“, посочва Милена Виденова, член на УС на АКАБГ. По думите й основните причини за финансовите затруднения на фирмите остават: секторната цикличност, лошото управление на ликвидността и ниския размер на европейско финансиране предвид края на стария програмен период. Компаниите не използват превантивни мерки като например застраховка на вземанията.

Следвайки очакванията на асоциацията от 2016 г., профилът на длъжника също се променя. Потребителят, който най-често задлъжнява, е млад мъж, под 30-годишна възраст, вече добре образован и обикновено на трудов договор.

През 2017 г. най-голям брой некоректни платци е имало в Стара Загора, Велико Търново и Бургас. Локалното разпределение следва икономическото развитие на регионите. По-лесният достъп до кредитиране води след себе си и нарастване на обема забавени и спрени плащания.

Младите хора или т. нар „милениуми“ са следващата нарастваща група длъжници, които изследваме с особено внимание“, посочва Александер Грилихес. „Почти половината от тях имат дългове от потребителски характер – най-често стокови заеми, а едва 1 на всеки 5 души има спестявания, макар и минимални. Отличават се с по-лековерно заредено с оптимизъм и високи очаквания поведение, което най-често няма обективно основание.

Според данните на проучването 67% от младите длъжници са необвързани, а 75% от тях все още живеят с родителите си. Те традиционно харчат повече от това, което биха могли да си позволят в този период от живота си.

Именно необходимостта от повишаване на финансовата култура ни мотивира да започнем работа в посока превенция.”, споделя Райна Миткова. И разказва за инициативата Мисия платено, в рамките на която от Асоциацията на колекторските агенции ще създават ресурси в помощ на клиентите с просрочени задължения.

На сайта на инициативата вече е публикуван “Наръчник за управление на дългове”, който може да бъде свален свободно от всеки потребител и съдържа най-важното, което всеки трябва да знае за управлението на своите финансови задължения и взаимоотношенията с институциите във връзка с тях.