Фондация „Атанас Буров“ обявява конкурс за стипендии за участие в Лятно училище "Инвестиции"

Новини

Фондация „Атанас Буров“ обявява конкурс за стипендии за участие в Лятно училище "Инвестиции" съвместно със „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД и специалното участие на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД. Лятното училище ще се проведе между 22 юни и 1 юли 2018 г. в гр. Банкя.

В Лятното училище ще бъдат включени до 20 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език.

Основна тема на тазгодишното лятното училище е „Инвестиции”, като акцентите в него ще бъдат практически анализ на капиталови инструменти, инвестиционни решения и подходи, работа с информационни приложения, инвестиционна етика, корпоративно управление, професионални сертификационни програми, финансови опции и VBA програмиране. Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

Кандидатите трябва да изпратят до 15 май 2018 г. на електронна поща fnburov@ubb.bg, попълнена информационна карта, автобиография и самостоятелно написано есе на английски език на една от следните теми:

(1) Influence of the ETF industry on the emerging and frontier markets.
(2) Corporate Governance role in the investment decision-making at frontier and emerging markets.
(3) Company organic growth with no ‘organic’ human capital. Financial statements implications.
(4) Value investing in frontier and emerging markets. Stock screening implications.

Одобрените стипендианти ще бъдат обявени до 24 май 2018 г. на сайта на фондацията. Стипендиите, предоставени от фондацията, покриват престоя и обучението на стипендиантите. Повече подробности за програмата на лятното училище и изискванията към разработката на есето можете да намерите тук.