Публикации

„Бъдещето на управлението на проекти – проектно лидерство, компетенции и култура. IPMA Agile сертификационен модел“

Нараства търсенето на фондове в облигации като алтернатива на стандартните банкови спестовни продукти

Fujitsu с поглед върху бъдещето на банките