Достоверно съдържание, релевантни канали и интегрирани цели – водещи за стойностната комуникация

Новини

Провелата се на 23 ноември във Великотърновския университет конференция на тема „Стойността на комуникациите в дигиталната ера“ изведе на преден план редица проблеми на съвременното общуване в глобален план, като достоверността на медийното съдържание, посланието на различните типове кампании, и сблъсъка на позиции при отделните звена в комуникационната верига. Международно признати професионалисти и учени в областта на комуникациите, местни експерти, бизнес лидери и журналисти обединиха своите гледни точки пред предизвикателството да открият начин за измерване на комуникационната стойност. Днес тя далеч не се изчерпва само до цифрите и обхвата на достигната аудитория.

Големият проблем с фалшивите новини не е това, че някой ги пише, големият проблем е, че някой им вярва.“, сподели вицепремиерът Томислав Дончев в своите приветствени думи при откриването на събитието. Според него създаването на опорни механизми за критично мислене и проверка на истинността на информацията е основният смисъл от провеждането на конференцията. „Светът е интерпретацията, която имаме за него. Всеки може да отстоява и да се бори за собствената си интерпретация, което е най-красивото в дигиталната демокрация“, допълни вицепремиерът. Заместник-кметът на Велико Търново Георги Камарашев и ректорът на Великотърновски университет проф. д-р Христо Бонджолов също се включиха с встъпително поздравление към участниците, гостите и организаторите на събитието, Сдружение „Знание-интензивно развитие“ (KIDA), с основен партньор A Data Pro, и изтъкнаха стойността на такъв тип конференция за региона и утвърждаването му на европейско ниво като център за знание-интензивни услуги.

Изпълнителният директор на Международната асоциация за оценка и измервания на комуникациите (AMEC), Джона Бърк, застъпи най-актуалните достижения при разкриването на комуникационната стойност. Нейната лекция акцентира върху интегрирането на стратегическите барселонски принципи в разработената от AMEC методика и върху необходимостта от предварително съгласуване на организационните и комуникационни цели и съответната им обвързаност с бизнес резултатите. Възгледите и анализа си за най-релевантните за достигане до потребителя канали представи и Владимир Петков, изпълнителен директор на Identrics и CTO на A Data Pro. С Практически семинар на комисията по измерване и оценка към Института по Връзки с обществеността (IPR, САЩ) лекционната част плавно премина в интерактивен и дискусионен формат.

Закономерно, най-съществен сблъсък на позиции се открои при дискусионния панел „Медии срещу бранд журналистика“ в който се включиха главните редактори на „Дневник” и SeeNews, Велислава Попова и Невена Кръстева, както и творческият директор на proof Ангел Искрев, и проф. д-р Илиана Павлова, ръководител на Катедра „Журналистика и ВО“ към ВТУ. Адекватният подбор на подходящите медийни канали и структурираното и достоверно съдържание се отличиха като водещи фактори за успешна комуникация, въпреки принципно различните нагласи и очаквания от двете страни на комуникационната барикада.

Тедненциите и спецификите в общуването по хоризонталата клиент срещу агенция ясно се очертаха във финалния едноименен панел, представени от комуникационните експерти на „Софарма“ АД и Престиж-96“ АД, наред с водещите експерти от PR средите Александър Христов и Ива Григорова.

Конференцията събра повече от 160 гости от цялата страна, с различен професионален и научен профил, студенти от водещи университети, бизнес практици и мениджъри.

Събитието се финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Реализира се с партньорската подкрепа на Международната асоциация за оценка и измервания на комуникациите (AMEC), Института по Връзки с обществеността (IPR), Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, компанията за медийни анализи Perceptica и софтуерния университет СофтУни. Медийната подкрепа за международната конференция е от Капитал, Дневник и See News.