Публикации

Най-малко 10 международно признати български компании ще използват технологиите на изкуствения интелект до 2021 г.

Онкологичният център в Бургас с нова сграда и високотехнологично оборудване, финансирани по инициатива JESSICA

Глобалната пазарна стойност на колаборативните роботи се очаква да достигне 12,3 милиарда долара през 2025 година

Какво казва САЩ с назначението на посланик Мустафа в България?

Гледай телекомите и мисли за банките

Mладите хора у нас предпочитат заеми от небанкови институции