Най-малко 10 международно признати български компании ще използват технологиите на изкуствения интелект до 2021 г.

До 2021 г. ще има най-малко 10 международно признати български компании, използващи технологиите на изкуствения интелект. Взети заедно, тези компании ще имат повече от 500 души персонал и общ годишен оборот от над 50 млн. евро. Това са част от изводите в доклада „Екосистемата на изкуствения интелект в България“, изготвен от независимия доставчик на бизнес новини и анализи за Югоизточна Европа SeeNews в сътрудничество с международната компания за иновации Vangavis.

Целта на този задълбочен доклад е да постави България на глобалната карта за решения и технологии, използващи изкуствения интелект (Artificial Intelligence - AI), и да подчертае значението, което страната и нейните експерти могат да имат за сектора.


Докладът е изготвен въз основа на данни от периода 2015-2018 г. Данните сочат, че все повече компании в България предпочитат и въвеждат технологии на база AI. Идентифицирани са общо 47 компании, от които 15 национални или международни корпорации и 32 стартъпи. В България се наблюдава разрастваща се бизнес екосистема, в която изкуственият интелект играе основополагаща роля - почти 30% от включените в изследването компании са създадени в периода 2016-2018.
Разрезът по индустрии показва, че основните решения в България са предназначени за няколко основни сектора, сред които търговията на дребно, финансите и медиите. Здравеопазването е една от сферите, в които технологиите на изкуствения интелект могат да намерят отлично приложение.

Докладът представя и перспективите пред пазара на труда в сферата на изкуствения интелект и за намиране на IT специалисти в България. Тези технологии няма да доведат до безработица, смятат експерти от българските компании A Data Pro и Identrics. Напротив, приложението на изкуствения интелект ще повиши интелектуално предизвикателните и аналитични възможности за високообразованите професионалисти, но ще има негативен ефект върху пазара на труда за нискоквалифициран персонал, изпълняващ еднообразни дейности.

България, със силния си IT сектор, има потенциала да се превърне в ключов играч на AI пазара, сочи докладът. Към момента специалистите по изкуствен интелект в страната са около 500. Макар че гледат позитивно на прилагането му, компаниите предпочитат да видят примери на създадени вече продукти, използващи новата технология, преди да вземат финално решение за внедряването ѝ в своя бизнес модел.

Компаниите, развиващи това технологично направление в портфолиото си, засилват сътрудничеството си и с университетите, за да могат да намерят необходимите им специалисти, или развиват програми за квалификация на собствените си кадри.

Докладът „Екосистемата на изкуствения интелект в България“ („Artificial intelligence ecosystem in Bulgaria“) на SeeNews и Vangavis е достъпен за нуждите на бизнеса онлайн и е безплатен.