Как коботите помагат на индустрията?

Новини

UR10 в центъра на индустриалния процес 4.0, като намалява времето за механична смяна до 50%

Компанията Continental е добър пример за прехода, който се осъществява в индустрията. Като водеща в автомобилния сектор, Continental е най-роботизираният испански производител в бизнеса и първата компания, пионер в преминаването към индустрия 4.0. През 2016 г. компанията реши да закупи няколко UB10 кобота, за да автоматизира производството и обработката на платки с печатни платки, като намали времето за смяна с 50%, от 40 до 20 минути в сравнение с ръчното изпълнение на задачата.

Предизвикателството

Continental е постоянно развиваща се компания, която през 25 годишната си история в автомобилната индустрия винаги се е фокусирала върху иновацията, в резултат на което е печелила множество големи проекти на фона на конкуренти от най-високо ниво.

Сирил Хогард, мениджър на заводи в Continental Automotive Spain, подчертава, че едно от основните предизвикателства на индустрията е да подобри производителността, като има предвид, че компанията работи в много конкурентен сектор. Когато за чува за колаборативни роботи за пръв път преди 2 години, много бързо се убеждава, че коботите ще са в основата на развитието на Continental Automotive в рамките на Индустрия 4.0, базирани на бърза и лесна интеграция, минимална поддръжка и подобрена производителност.

Решението

Continental Automotive Испания избра Universal Robots да изпълни дейностите, свързани с обработката и утвърждаването на платки и компоненти по време на производствения процес, който е монотонна и повтаряща се дейност, която в същото време изисква прецизност и деликатност.

Първоначално са инсталирани два коботи UR10 за товарене и разтоварване на платки и за сглобяване на компоненти. Към момента са инсталирани шест кобата UR10 с три допълнителни UR10 проекта.

Първият проект е иницииран с голям ентусиазъм, тъй като използването на коботи означава работа с новаторска технология с процеси, базирани на по-модерна роботизирана философия, в съответствие с новата индустрия 4.0, която предвещава появата на Smart Factory, където автоматизацията и индустриалното производство Интернет на нещата (IOT) са ключови.

Приложението за UR робот е осъществено от инженера Виктор Кантън, който приема предизвикателството, въпреки че дотогава няма опит в роботиката. Въпреки това, в рамките на няколко седмици той разбра основите на UR коботите и започва програмирането. Наличието на UR на много ранен етап от проекта му позволява извършването на тестове и изчисления на цикъла и движенията в лаборатория, за да оптимизира и ускори изпълнението.


Предимствата на внедряването на кобот

Екипът на Continental е много доволен от резултатите от внедряването на UR коботите в производствената линия:

Контрол и гъвкавост: Компанията успява да задържи контрола над решенията, взети от кобота, благодарение на елементарно програмиране; всички контролери за електроника и роботи са комбинирани в централна точка, което им позволява да правят промени в програмирането без помощта на външни експерти.

По-малко натоварване на екипа: Внедряването на кобота означава промяна в ролята на операторите, които вече не трябва да изпълняват монотонна дейност, като преместване на компоненти от една станция на следваща. Те вече могат да се концентрират върху квалифицирани задачи, които допринасят за подобряване на производството.

Намаляване на разходите: Автоматизирането на работата на движещи се части и компоненти около завода позволява на Continental да намали експлоатационните разходи, като намалява времето за смяна с 50%, от 40 на 20 минути в сравнение с ръчното изпълнение на задачата.

Сигурност: екипът на Continental е удовлетворен от мерките за сигурност на коботите. Например, операторът може да влезе в клетката по всяко време и коботът спира незабавно поради допълнителни сензори, които преустановяват дейността си, в момента, в който операторът се доближи до него.

Веднага видяхме предимствата на колаборативните роботи. Лесна интеграция, нулева поддръжка и по-висока производителност