Публикации

АДРЕС: По-високото предлагане в София, вероятно ще окаже натиск върху пазарните условия.

Роботи, коботи и човешка дейност

Над 250 начални учители участваха в информационни срещи в рамките на инициативата „Умници гладници“