Публикации

Кой не вярва на стрес-тестове?

IBM България и Университетът по библиотекознание и информационни технологии стартират проекта “Tech Lab: Go Tech with IBM“