Пари. Банки. Кредит.

Анализ на Христо ХристовЩе започна анализа си именно с това заглавие на книга на бившия подуправител на БНБ, проф. др. по „Финанси“ Милети Младенов. Книгата е посветена на проблемите на паричната теория и политика, паричните съвети, финансовите пазари. В нея се разглеждат важни въпроси от теорията и практиката на: парична маса и паричните агрегати, финансовите посредници, финансовите пазари, финансовите инструменти, лихвените проценти, банковата система, инфлацията, паричната политика, еврозоната, паричните съвети, паричната теория. Ето защо и няма да е изненада ако чуете от финансистите да я определят като „библията на финансите“.

През последните 10 години финансовата система в света работеше в разрез на всички рационални принципи. До там се стигна в опит на централните банки и правителствата да ускорят възстановяването на глобалната икономика след световната криза. Свалящите се основни лихви, печатането на трилиони евро и долари и пакетите, изкупуващи токсични активи, даваха бързи резултати. Това даде на някои централни банкери увереността, че могат да контролират икономическите процеси, с печатането на нови и нови пари.

Money for nothing

Спомняте ли си тази песен на Dire straits? Е реално политиката на централните банки доведе именно до това. Всеки проблем се решаваше с пари, ако не ставаше с пари, то тогава се печатаха още повече пари. За какво им е на банките да събират пари чрез депозити и да плащат лихва по тях, като ЕЦБ им ги дава безплатно. Основният лихвен процент на ЕЦБ от 10 март 2016 г. до 21 юли 2022 г. бе 0%. 

Основен лихвен процент на ЕЦБ

Източник: ЕЦБ

България не е все още част от еврозоната, но пък като страна членка на ЕС и такава, в която лихвите по кредитите се базират предимно на нивата на Euribor, това нямаше как да подмине страната. На графиката по-долу ясно се вижда, че последните почти 6 години най-използваните като база за лихвените нива по кредитите Euribor индекси са дори отрицателни.

3, 6, 12 месечен EURIBOR


Лихвите по депозитите стигнаха не просто до нулеви, но и до отрицателни нива. С други думи, за да държи спестяванията си в банка, клиентът трябва да си заплаща за това. Нека да отбележим и че БНБ също облагаше банките с отрицателна лихва, за държаните при нея свръх резерви. И ето как банките получаваха пари за финансиране на основния си бизнес, без да имат каквито и да е разходи по него и дори (в зависимост от политиката си на такси и комисиони) да печелят от тази дейност.

Този „пир“ закономерно и доведе след себе си и „чумата“ в лицето на инфлацията, защото стойността на парите започна все повече и повече да намалява. Всъщност тя не се появи миналата година, тя си беше там в килера. Спотаена и чакаща да излезе. Военният конфликт между Русия и Украйна просто й отвори вратата.

В еврозоната инфлацията достигна своя рекорден пик, като надхвърли 10%. В България тя също стигна до нива, които не бяхме виждали от миналото хилядолетие насам. ЕЦБ предприе серия от ударно увеличение на основната си лихва и само в рамките на няколко месеца тя достигна от 0% до 3%. Зад океана също вече бяха задали този курс в опит да се ограничи ръста на потребителските цени. Първите ефекти от тези стъпки са налице и инфлацията започна да се забавя, но предстои да видим дали това е ефект от промяната в политиката на централните банки или забавянето на ръста има повече своето логическо обяснение в по-високата база, върху която той стъпва.

Кешът не е cool, но е добре да го има

На този фон печалбата, реализирана от българската банкова система, е на рекордното ниво от 2,1 млрд. лв. или с 46.8% по-висока от реализирания финансов резултат през 2021 г. Преди да се подадем на дежурните заглавия от сорта: „Банките спечелиха 2 млрд. лв. на гърба на българина“, нека разгледаме как се формира тази цифра. Всъщност половината от тази печалба се формира от двете най-големи по активи банки в страната Банка ДСК, която отчита 566.7 млн. лв. печалба и ръст от 44.1% и Уникредит Булбанк с печалба от 465,9 млн. лв. и ръст за годината от 48.5%. Въпреки че числата изглеждат внушителни за размерите на нашата икономика, то зад тях стои реален бизнес, а не счетоводни гимнастики. По отношение на приходната част двете банки увеличават сериозно дивидентите, които са получили от своите дъщерни дружества. Уникредит получава 113.2 млн. лв. дивидент, който се увеличава с 74.2% за миналата година. При Банка ДСК полученият дивидент е по-малък в размер на 80 млн. лв., но в сравнение с предходната година той се увеличава с близо 200%.


Източник: БНБ

Разглеждайки приходното перо от дивиденти на банките, трябва да отбележим и че се откроява сумата на Ти Би Ай Банк, която до този момент почти не беше разпределяла дивиденти от своите дъщерни дружества. За 2021 г. полученият дивидент е в размер на 6,6 млн. лв., а през 2022 г. той е вече 67 млн. лв. При останалите банки по отношение на тази част от отчетите им, няма значими промени.

Основните пера, носещи приходи на банките, са тези от лихви и такси и комисиони. Банка ДСК и Уникредит Булбанк отчитат най-висок нетен оперативен доход, като този на ДСК надхвърля 1 млрд. лв. и се увеличава за последните 12 месеца с 200,6 млн. лв. В основата на този ръст тук са приходите в лихви, които се увеличават с 223 млн. лв., тук трябва да отбележим и че банката отчита сериозен ръст в по отношение на разходите за лихви с близо 120 млн. лв.

Докато разглеждаме лихвените приходи на банките, трябва да отбележим и че тези с най-сериозен ръст след Банка ДСК са Ти Би Ай Банк с добавени 77 млн. лв. и Пощенска банка с 73,5 млн. лв.

При Уникредит ръстът на нетния оперативен приход е малко по-скромен и възлиза на 156 млн. лв. като той се разпределя балансирано, както в приходите от лихви така и при приходите от такси. При последните отново се откроява Ти Би Ай Банк, която допълва топ 3 на банките по ръст на приходите от такси с ръст от 110%.

Друго перо, което влияе на крайният финансов резултат на банките, са направените от тях обезценки през годината. Те остават почти непроменени с нивото им от 2021 г. като отчитат минимален ръст от 1%. Вглеждайки се по-внимателно в данните виждаме, че почти половината банки (11) са направили намаление в нивото на своите обезценки. С най-много е намалила своите обезценки Уникредит Булбанк, които за 2021 г. са били 117 млн., а тази са над 68 млн. С най-висок ръст на направените обезценки през 2022 г. са ОББ и Ти Би Ай Банк, съответно с 47 млн. лв. и 23 млн. лв. ръст. И при двете банки няма нещо необичайно в тези ръстове, защото при ОББ през 2021 г. беше отчетена значително по-ниска стойност на обезценките поради процесите по придобиване на Райфайзенбанк и сега банката се връща към нормалните за нея нива на обезценки, а при Ти Би Ай, както вече видяхме по-горе е логичен ръст по отношение на разширяването на бизнеса на банката.

Нека да видим и как всичко това се генерира през цялостната дейност на банките. По отношение на кредитирането, то средствата отпуснати от банките в страната към бизнеса и домакинствата са 9 млрд. лв. за 2022 г., което прави ръст от близо 13%. Основната част от ръста се генерира от кредитите отпуснати към бизнеса, които нарастват с 4,6 млрд. лв. С най-висока активност през изминалата година тук се открояват Уникредит Булбанк с 1,747 млн. лв., Банка ДСК с 884 млн. лв. и ОББ с 687 млн. лв. Имайки предвид, че собственикът на ОББ – Кей Би Си Банк, придоби също така и бизнеса на Райфайзенбанк в България, то трябва да отбележим, че по-малката банка също генерира добър ръст от 385 млн. лв., който при обединението на двете банки ще засили сериозно позициите на новата банка в топ 3. От по-малките банки на пазара с висока активност в кредитирането към бизнеса се открояват Прокредит банк с ръст за годината от 388 млн. лв., Общинска банка с 172 млн. лв. и Алианц банк с 138 млн. лв. Разглеждайки динамиките в портфейлите им през предходните тримесечия трябва да отбележим, че тези ръстове не се дължат на събития с еднократен ефект, а системната им работа в сегмента.

При потребителските кредити с най-висок ръст за изминалата година се откроява Ти Би Ай Банк. Въпреки че банката е едва 15-та по размер на активите (2 млрд. лв) то тежестта на нейния бизнес продължава да пада именно върху потребителското кредитиране и портфейлът й нараства с 465 млн. лв.  Следваща по ръст е Юробанк с 428 млн. лв. Като цяло през годината банката водеше доста по-балансирана политика в кредитирането, като резултатите показват, че тя отдава еднаква тежест както на кредитирането към бизнеса, така и на това към домакинствата. На следващо място по ръст са Банка ДСК с нови 300 млн. лв. и ОББ с малко над 200 млн. лв. Остава отворен въпросът тук как се е представила Уникредит Булбанк в този сегмент, защото от години тя прехвърля тази част от бизнеса си към дъщерното си дружество УниКредит Кънсюмър Файненсинг и банковата статистика няма как да отчете нейното представяне. Имайки предвид ръста в дивидентите, които получава банката от дъщерните си дружества, то предположенията тук са изцяло в положителна посока като ниво на развитие на бизнеса.

През 2022 г. отпуснатите жилищни кредити са за над 2,5 млрд. лв., като всички банки опериращи в този сегмент отчитат положителен прираст. С най-висок ръст на портфейлите си тук са Уникредит Булбанк с 540 млн. лв., Юробанк с 515 млн. лв. и Банка ДСК с 470 млн. лв.

Според данните на БНБ брутните необслужвани кредити и аванси в края на 2022 г. възлизат на 4,5 млрд. лв. (при 4,7 млрд. лв. в края на месец септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 4.63% (при 5.09% в края на предходното тримесечие). Нетната стойност на необслужваните кредити в края на декември е 2,3 млрд. лв. (при 2,4 млрд. лв. в края на септември), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 2.44%.

Завръщане в бъдещето

И така, както се вижда много добре до тук рекордната реализирана печалба в банковата система е закономерност от добрата бизнес среда. Имайки предвид създадената висока инфлация, нарушения баланс на енергийните пазари и ръста на основните лихвени нива, можем просто да отбележим лаконично, че „купонът свърши“. Моите очаквания са, че отчетените през 2022 г. резултати ще останат в историята, като най-добрите за този икономически цикъл. 2023 г. няма да бъде трудна за банките, защото те работиха усилено в посока на предоставяне на гъвкави и все повече дигитални решения, но бавно ще ни върне към традиционното банкиране, което всички познаваме. И тук се връщам в началото на анализа с препратката към книгата на Милети Младенов, защото рационалните принципи, заложени в банкирането, като цяло ще бъдат в основата на следващите години. Лихвените нива по кредитите в страната направиха крачка напред и ще продължат, докато не достигнат нормалните за този бизнес нива, в който е включен и компонент за разход към спестители, заели парите на банките.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор домакинства в левове (%)

Източник: БНБ